SRP – kunsten at styre dine vejledningstimer

Nannas blog

Vejledningstimerne til SRP er så småt begyndt på de gymnasielle uddannelser, men mange studerende mangler vejledning til, hvordan de skal bruge vejledningen. Du har fået tildelt vejledning i denne del af SRP-processen, så du kan indsnævre dit emnevalg, få ideer til kilder og begynde at lege med en opgaveformulering. Der er altså en grund til at vejledningstimerne ligger før og ikke i skriveperioden. Derfor er din evne til at få maksimalt ud af vejledningstimerne meget vigtig i arbejdet med din SRP-opgave. Jeg vil i dette indlæg forsøge at komme med 5 konkrete råd til, hvordan du kan få brugt din vejledning optimalt.

Råd 1: Kom forberedt

Hvis du ikke selv kommer forberedt, kan du heller ikke forvente, at din vejleder har forberedt sig. Din vejleder kan sagtens være vejleder for 15 andre elever, og derfor er det enormt vigtigt, at du på forhånd har gjort dig bevidst om, hvad du gerne vil bruge vejledningstiden til. Overvej hvad du allerede nu har fundet ud af, og hvordan du kan komme videre. Nedskriv dine spørgsmål i prioriteret rækkefølge på et stykke papir, så de er klar til vejledningstimen – på den måde sikrer du dig, at du kan arbejde videre selv efter vejledningen, og at du får noget konkret ud af vejledningstimen.

 

Råd 2: Medbring ALTID notater, kilder og kuglepen

Dette viser, at du er seriøs, og sikrer, at du er klar til at nedskrive vigtige informationer fra din vejleder.  Sørg for at notere det, I bliver enige om. Du skal medbringe dine kilder eller en liste over dem, så din vejleder kan danne sig et overblik over, hvor langt du er kommet i din research og på den måde få ideer til nye kilder til dig. Når du er ved at danne dig et overblik over dit emne, så sørg for at lave en disposition over din opgave – hvad tænker du, at den kommer til at omhandle, hvilke hovedproblematikker vil du beskæftige dig med etc. Dispositionen skal du derfor også medbringe til vejledningsmødet så dine vejledere kan se, hvor langt du er kommet, og hjælpe dig med at indsnævre dit emne.

Råd 3: Vær konkret

På trods af at du har en vejledningstime, har du reelt ikke meget tid til at få styr på din opgave sammen med dine vejledere. Derfor er det meget vigtigt, at du er så konkret som muligt i dine formuleringer og spørgsmål. HUSK at dine vejledere også bruger vejledningstimerne på at kunne formulere din opgaveformulering, og des tydeligere billede de har på, hvad du vil arbejde med, desto større er chancen for, at du får den opgaveformulering, du ønsker.

Råd 4: Tag styringen 

Husk at vejledningstimerne er DINE. Vejlederne sidder der for at hjælpe dig med at komme så godt som overhoved muligt i gang med din opgave. Derfor er det kun dig selv det går ud over, hvis du ikke udnytter de ressourcer dine vejledere har at tilbyde. Sørg derfor for at tage styringen af DIT møde med det samme. Start med at hilse eller give hånden til dine vejledere, tag listen med dine spørgsmål op og begynd med at fortælle, hvad du har lavet siden sidst og hvilke overvejelser, du har gjort dig i den forbindelse. Dernæst kan du stille dine spørgsmål og nedskrive de svar, du får. Til slut kan du gå i dialog med dine vejledere om, hvad du nu skal lave i dit videre arbejde, og hvilke løse ender du har.

Råd 5: Aftal en ny tid til vejledning
Skolen sørger for at få arrangeret nogle faste møder med dine vejledere, men det er dit eget ansvar at få vejledning derudover. Derfor er det en god ide at afslutte din vejledningstime med at aftale en ny tid med begge eller én af dine vejledere ugen efter (eller hvornår du nu lige regner med selv at have kunnet arbejdet videre med de nye informationer fra mødet) fx i en pause, hvor man kan følge op på det, man blev enige om til vejledningsmødet. Til det nye møde vil du uden tvivl have nye spørgsmål til din vejleder. Hvis dine vejledere ikke er så fleksible i den anledning så sørg for at informere dem om, at du vil maile til dem og holde dem opdaterede, og at du gerne vil have, at de svarer og evt. sender nogle gode kilder til dig - dialog er nøglen til gode vejledningstimer.    

22. Oktober 2012