Student 2020

Information om årets særlige huebegivenheder og translokationer.

Kære elever og forældre

Det er rigtig glædeligt, at vi nu endelig kan udmelde de endelige datoer for diverse begivenheder på skolen i forbindelse med studenternes huebegivenhed og translokationer. Vi glæder os endvidere over, at de unges pårørende får mulighed for at være med til fejringerne, om end det bliver i et noget mindre omfang end vanligt. Studenterne må ved alle begivenheder have 3 pårørende med.  

 

Vedrørende huebegivenheder

Det er meget vigtigt, at man går ind på skolen hvor det er anvist, og at der ikke tages ophold i skolens kantine, da det skaber unødig støj for de elever som er til eksamen. Det vil af nedenstående oversigt fremgå, hvor huebegivenhederne vil foregå, ligesom der vil være skiltning ved indgangene. Det er tilladt at opholde sig i anviste lokaler og udenfor efter eksamen i ca. 20 – 30 minutter. Dog er det vigtigt at regler for afstand og hygiejne overholdes. Der er tidspunkter,  hvor rigtig mange bliver studenter (særlig mandag), hvorfor det måske kan være hensigtsmæssigt at begrænse sit ophold på skolen til et minimum, hvis der er mange mennesker. Det er tilladt at have lidt ekstra pårørende med i festlighederne udenfor, men vi henstiller til at man stadig overholder ovenstående retningslinjer.

 

Vedrørende translokationerne

Translokationerne skal ske klassevist, og afkortes derfor til en ½ time pr. translokation. Det er vigtigt at man ikke opholder sig på skolen før og efter translokationerne, da vi skal have rigtig mange mennesker på skolen samme dag, og skal have mulighed for at rengøre lokalerne imellem hver translokation.

 

Planen for eksamener,  huebegivenheder og translokationer m.m. bliver som følgende:

 

17. juni kl. 13.30 – 15.00

Vi markerer HFe studenterne med flaghejsning, hue-påsættelse  og uddeling af eksamensbeviser.

Arrangementet foregår i idrætssalen.

 

18. og 19. juni 2020

HHX og HTX eleverne bliver studenter.

Ophold vil være i idrætsalen og udenfor på de grønne arealer

 

Mandag d. 22. – onsdag d. 24. juni 2020

STX og HF2 elever bliver studenter.

Stx- elever og pårørende kan opholde sig i idrætssalen eller uden for på de grønne arealer.

HF elever og pårørende kan opholde sig i flexlokalet eller udenfor på campuspladsen

 

Torsdag d. 25. juni

Kl. 11.00 STX fotograferes

Kl. 11.30 HF fotograferes

 

Kl. 12.00 afgang med hestevogne for STX og HF2

 

Fredag d. 26. juni

Translokation for HF2 efter følgende plan:

 

Fredag d. 26. juni

Translokation i idrætsalen

Kl. 18.15 – 19.00 2q

Kl. 19.15 – 20.00 2p

 

Lørdag d. 27. juni 2020

Translokation STX i idrætssalen

Kl. 10.30  – 11.00  3x

Kl. 11.30 - 12:00: 3k

Kl. 12.30 - 13:00:   3l

Kl. 13.30 – 14.00: 3um

Kl. 14.30 – 15:00 : 3z

Kl. 15:30 – 16:00  3y

 

Translokation HHX i flex – lokalet

Kl. 10.00 – 10.30:  3a (kl. 11.00 fotografering)

kl. 11.00 – 11.30:  3b (kl. 10.40 fotografering)

kl. 10.50 Fælles fotografering

Hestevognskørsel

Kl. 11.15 3a

Kl. 11.45 3b

 

Translokation HTX i flex-lokalet

kl. 12.00 – 12.30: 3y  (Fotografering kl. 13.00)

kl. 13.00 – 13.30 3z  (Fotografering kl. 12.40)

kl. 12.50 Fælles fotografering

Hestevognskørsel

Kl. 13.15 3y

Kl. 13.45 3z

 

Vi ser frem til nogle festlige dage.

Med venlig hilsen

Lisbeth Hvid Christensen, Gymnasierektor

12. Juni 2020
Pia Koefoed Nielsen
Uddannelsesleder
Afdeling:
HF
Telefon:
30650288
Ann Due
uddannelsesleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
60121802
Klaus Kristiansen
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121807
Lisbeth Hvid Christensen
Vicedirektør og gymnasierektor
Afdeling:
Direktion
Telefon:
53642676