Studieretninger

HHX

Hver studieretning indeholder - udover de obligatoriske fag - to studieretningsfag. Desuden skal du have valgfag - antallet afhænger af studieretningen.

Vi udbyder to studieretninger på HHX:

ØKONOMILINJEN
Økonomifagene er i høj grad i fokus, og undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du arbejder med virksomhedens økonomiske beslutninger. Strategi, ressourcer og mål er vigtige  elementer ligesom virksomhedens adfærd og samspil med omverdenen. Studieretningen er for dig, der  satser på en videregående  uddannelse inden for økonomi, samfundsforhold og sprog med en særlig interesse for international økonomi og virksomhedsledelse.

VIRKSOMHEDSLINJEN
Du lærer, hvordan en virksomhed får afsat deres produkter - både på det danske og det udenlandske marked. Du arbejder derfor med  virksomhedens økonomiske og  afsætningsmæssige beslutninger. Undervisningen tager ofte afsæt i  cases fra den virkelige verden, og sætter fokus på start-ups, innovation og nye forretningsområder. Studieretningen er for dig, der satser  på en videregående uddannelse inden for økonomi eller afsætning, eller for dig som ønsker at etablere egen  virksomhed.   

Aktuelle studieretninger

 

Via nedenstående link kan du se fag, niveau og timetal i 1.-3.g på de aktuelle HTX-studieretninger på Campus Bornholm.

03. Juli 2019
Bente Dohn
Studievejleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
24616030