Studieretninger

HTX

Ud over de obligatoriske fag indeholder din studieretning to studieretningsfag. Desuden skal du have valgfag - antallet varierer fra linje til linje. 

Vi udbyder tre studieretninger på HTX

1. LIFE SCIENCE
Der er fokus på det biovidenskabelige aspekt af naturvidenskaben - fx hvordan man inden for biofysik kan anvende teorien om et elektrisk kredsløb til at beskrive, hvordan signaler  transporteres rundt i hjernen. Du kommer til at arbejde med globale naturvidenskabelige  problemstillinger - fx emner inden for udvikling og anvendelse af  medicin, udvinding og analyse af DNA samt fødevareteknologi. 

2. COMPUTERSCIENCE
Studieretningen retter sig især mod dig, der vil videreuddanne dig inden for informationsteknologi, soft- og hardwareudvikling og multimedier. Du arbejder bla. med optimering af systemer, aktuelle problemstillinger til matematiske modeller eller 3D emner som rotationslegemer.  

3. TEKNOLOGI
Du arbejder med udvikling af ideer, markedsføring, økonomi,  design og fremstilling af produkter. Du lærer at se sammenhængen mellem form og funktion, dvs. at et produkt først rigtig lever, når funktion og form er godt gennembearbejdet, den æstetiske værdi er tydelig og produktet brugervenligt. Du bliver udfordret på dine tekniske, kreative og innovative færdigheder i mange virkelighedsnære cases. 

Aktuelle studieretninger

Via nedenstående link kan du se fag, niveau og timetal i 1.-3.g på de aktuelle HTX-studieretninger på Campus Bornholm.

 
13. November 2019
Bente Dohn
Studievejleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
24616030