Studieretningsforløbet på HHX

Efter grundforløbet, starter du på Studieretningsforløbet, der varer 2 ¾  år. Her går du på en studieretning med 2 studieretningsfag som – sammen med de obligatoriske fag – toner din uddannelse i retningen af fx ”Sprog”, ”Økonomi og sprog” el. ”Økonomi og Marked” (se vores studieretninger).

I HHX-uddannelsen indgår et studieområde, som er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af uddannelsens faglige hovedområder. I studieområdet arbejder du med komplekse problemstillinger i en række flerfaglige forløb.

Studieområdet er organiseret i syv forløb, som skal styrke din metodebevidsthed og give dig indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Studieområdets flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Det afsluttes med et studieområdeprojekt på tredje år.

Studieområdeprojektet afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve tæller med i det samlede eksamensresultat.

I HHX-uddannelsen indgår der desuden en dansk-historieopgave i 1. g samt en erhvervscase i 2.g, som afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en synopsis om en centralt stillet case. Erhvervscase er et obligatorisk fagligt samspil mellem fagene virksomhedsøkonomi og afsætning.

03. Juli 2019