Studieretningsforløbet på HTX

Efter grundforløbet starter du på Studieretningsforløbet, der varer 2 ¾  år. Her går du på en studieretning med 2-3 studieretningsfag som – sammen med de obligatoriske fag – toner din uddannelse i retningen af enten ”Anvendt naturvidenskab”, ”Teknologi” og ”Kommunikationsteknik” (se vore studieretninger).

I HTX-uddannelsen indgår et studieområde, som er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af uddannelsens faglige hovedområder. I studieområdet arbejder du med komplekse problemstillinger i en række flerfaglige forløb. 

Studieområdet er organiseret i seks til syv projektforløb, som skal styrke din metodebevidsthed og give dem indsigt i fagenes identitet og forskellighed. Studieområdets flerfaglige forløb skal desuden medvirke til at udvikle og skabe progression i opbygningen af skriftlige kompetencer og generelle studiekompetencer hos eleverne. Det afsluttes med et studieområdeprojekt på tredje år.

Studieområdeprojektet afsluttes med både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve tæller med i det samlede eksamensresultat.

I forbindelse med mindst to af studieområdeforløbets projektforløb udarbejder eleverne en individuel skriftlig opgavebesvarelse, der forbereder eleverne til studieområdeprojektet. De to projekter omfatter en dansk-historieopgave samt en studieretningscase.

23. Oktober 2017