Studievalg - vejledning om videregående uddannelser

Hvad er Studievalg Bornholm?

Studievalg Bornholm er en afdeling af Studievalg København, der igen er et af 7 vejledningscentre i Danmark, som har til formål at vejlede om valg af videregående uddannelse og erhverv.

Hvem kan bruge Studievalg Bornholm?

Studievalg Bornholm kan vejlede alle, der har brug for viden om videregående uddannelser og erhverv, beskæftigelse, efter- og videreuddannelse og økonomi (SU & SVU) eller brug for at få afklaret sine ønsker og muligheder, få inspiration og besvaret sine spørgsmål.

Hvem er Studievalg Bornholms målgrupper?

Eleverne i de gymnasiale uddannelser (stx,htx, hhx, hf/hf-e) er Studievalg Bornholms store målgruppe. I løbet af gymnasietiden vil eleverne deltage i en række kollektive vejledningsarrangementer på deres skole. Her vil de blive introduceret til det videregående uddannelsessystem, uddannelsernes indhold, optagelseskrav og karrieremuligheder.

De vil få præsenteret ligheder og forskelle mellem de mange uddannelsesmuligheder, som matcher deres interesser, ønsker og behov.

Temamøder og gruppevejledninger vil blive målrettet elever med særlige ønsker eller særlige behov f.eks. elever, der ønsker at studere i udlandet, eller elever, der er meget i tvivl om deres uddannelsesvalg.

Derudover vil det være muligt at få en personlig, individuel samtale med Studievalg Bornholms vejleder. Skriv til Claus Gjerrild i Lectio i forhold til at booke tid til samtale for dig, som går på en gymnasial uddannelse.

Også elever på erhvervsuddannelserne (EUD) vil få vejledning af Studievalg om muligheder for at tage en videregående uddannelse som faglært.

Herudover kan alle, der har forladt uddannelsessystemet, kontakte Studievalg Bornholm, Ungeporten, Merkurvej 10, Rønne pr mail: clgj@studievalg-kbh.dk , eller ved at booke en tid til samtale via dette link: Book tid til samtale i Studievalg.

Studievalg Bornholms vejleder er
Claus Gjerrild
clgj@studievalg-kbh.dk

Gode links

www.ug.dk

www.studievalg.dk/kbh

www.studievaelgeren.dk

www.evejledning.dk

10. September 2012
Claus Gjerrild
Studievalgsvejleder
Afdeling:
Studievalg Bornholm