STX

Alment gymnasium

STX er en treårig ungdomsuddannelse, der bygger videre på det, du har lært i 9. eller 10. klasse. STX sigter primært mod at forberede dig til en videregående uddannelse og lærer dig at gå i dybden med fagene og at indsamle ny viden inden for de tre videnskabsområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en STX-eksamen.

Du søger om optagelse på STX via optagelse.dk

Undervisningen er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge en del tid på lektier.

Skolen arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder lektiecafé, hvor du kan få hjælp til hjemmearbejdet.

Vil du vide mere?

I menuen til højre kan du læse mere om STX. I vores uddannelsesbrochure kan du se, hvilke valgfag du kan vælge på STX.

I STX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på STX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for STX her:

  • Læreplaner 2017 - gælder for elever, der er begyndt på STX efter 1. august 2017.
  • Læreplaner 2013 - gælder som hovedregel for elever, der er begyndt på STX før 1. august 2017.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for STX her.

03. Juli 2019
Klaus Kristiansen
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121807