STX

Alment gymnasium

STX er en treårig ungdomsuddannelse, der bygger videre på det, du har lært i 9. eller 10. klasse, og som primært sigter mod at forberede dig til en videregående uddannelse.

uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en STX-eksamen.

Sådan søger du om optagelse

Du søger om optagelse på STX via optagelse.dk

Undervisning

I gymnasiet får du ny viden inden for en bred vifte af fag. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind. De fag, du får, kommer fra de tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier.

Skolen arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder lektiecafé, hvor du kan få hjælp til hjemmearbejdet.

Studieretninger

Studieretningerne falder i fire hovedkategorier: de humanistisk sproglige, de naturvidenskabelige, de samfundsfaglige og en musikfaglig.

Hver studieretning indeholder to til tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, du skal vælge, afhænger af studieretningen.

Vil du vide mere?

I menuen til højre kan du læse mere om STX. I vores uddannelsesbrochure kan du se, hvilke valgfag du kan vælge på STX.

I STX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på STX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for STX her:

  • Læreplaner 2017 - gælder for elever, der er begyndt på STX efter 1. august 2017.
  • Læreplaner 2013 - gælder som hovedregel for elever, der er begyndt på STX før 1. august 2017.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for STX her.

01. Februar 2012
Klaus Kristiansen
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121807
Kurt West Rønne
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121831