STX: Brobygning for 10. klasse

Det almene gymnasium

Tid og sted

4.- 8. dec.  og 11. - 15. dec. 2017 på STX i Søborgstræde 2, 3700 Rønne.

Mødetid: kl. 8.30 til 13.55.

Første dag mødes vi i festsalen - derefter ud i klasserne.

Formål

Det almene gymnasium tilbyder en overvejende boglig, studieforberedende uddannelse, som fører frem til studentereksamen, der giver adgang til alle videregående uddannelser. Du bør dog være opmærksom på, at forskellige studieretninger kan give forskellige adgangsmuligheder. Uddannelsen rummer studeretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, som fordeles på sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige  og kunstneriske studieretninger.

Indhold

Du bliver introduceret til nogle af fagene på særlige brobygningshold, og du følger undervisning på forskellige studieretninger. Du bliver introduceret til uddannelsen af studievejlederne, og du får lejlighed til at møde nogle af de nuværende elever, som fortæller om, hvordan det er at gå på gymnasiet i Søborgstræde.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges i moduler på 90 minutter. Der er mødepligt, og vi forventer, at du er aktiv, interesseret og deltager positivt i undervisningen. Medbring pc, papir og skriveredskaber.

Transport

BAT har stoppested på Snellemark. Du kommer via Tornegade eller Pistolstræde til Søborgstræde, hvor du finder gymnasiets hovedindgang. Kommer du på cykel, kører du ad Violstræde til skolens bagindgang med cykelstativer og cykelkælder.

Kantine

Der findes en kantine på skolen, hvor du kan købe salater, sandwich og varme retter. Man betaler kontant eller med MobilePay.

Øvrig info

Se billeder fra årets idrætsdag i august her.

 

 

01. September 2017