STX: Brobygning for 10. klasse

Det almene gymnasium

Tid og sted

2. til 6. december 2019 (5 dage) og 9. til 13. december 2019 (5 dage)

Mødetid kl. 8.30 til 13.55.

Første dag mødes vi i kantinen, også kaldet 'Store Torv' kl. 8.30. Resten af ugen skal du møde i klassen.

Formål

Det almene gymnasium, STX, tilbyder en overvejende boglig, studieforberedende uddannelse, som fører frem til studentereksamen, der giver adgang til alle videregående uddannelser. Du bør dog være opmærksom på, at forskellige studieretninger kan give forskellige adgangsmuligheder. Uddannelsen rummer studeretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, som fordeles på sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige  og kunstneriske studieretninger.

Indhold

Du bliver introduceret til nogle af fagene på særlige brobygningshold, og du følger undervisning på forskellige studieretninger. Du bliver introduceret til uddannelsen af studievejlederne, og du får lejlighed til at møde nogle af de nuværende elever, som fortæller om, hvordan det er at gå på det almene gymnasium, STX.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges i moduler på 90 minutter (på brobygning vil nogle dog være på 45 minutter). Der er mødepligt, og vi forventer, at du er aktiv, interesseret og deltager positivt i undervisningen. Medbring papir og skriveredskaber og gerne PC.

Transport

BAT har stoppested på Borgmester Nielsensvej. Derfra er der kort vej til skolen.

Hvis du kommer på cykel, kan du parkere i cykelkælderen eller i de røde cykelskure ved cykelstien.

Kantine

Der er kantine på skolen, som har åbent fra 7.15 til 15.30. Her kan du købe mad og drikkevarer.

Øvrig info

Campus Bornholm har røgfri skoletid. Det er derfor ikke tilladt for elever og medarbejdere at ryge i undervisnings- og arbejdstiden, hverken på eller i områderne omkring skolen.  Med rygning forstås alle former for rygning, inkl. elektroniske cigaretter og snus.

Se mere om STX på hjemmeside og facebook:

https://campusbornholm.dk/stx-alment-gymnasium

https://www.facebook.com/CABHSTX/?ref=bookmarks

 
18. August 2019
Klaus Kristiansen
Uddannelsesleder
Afdeling:
STX
Telefon:
60121807