STX studievejledning

Formålet med studievejledningen er at hjælpe dig til på bedste måde at gennemføre din gymnasieuddannelse. Du kan tale med os om alt, hvad du har på hjerte - også forhold, som ikke direkte har noget med din skolegang at gøre. Vi har tavshedspligt, hvis du ønsker det.

Studievejlederne på STX hedder Line Ziener og Janni Laurberg Westerdahl. Du finder deres kontaktoplysninger i spalten til højre.

Studievejlederen kan hjælpe dig og din klasse med:

  • Studieteknik og arbejdsvaner
  • Orientering om din studieretning og dens valgfag
  • Orientering om SU
  • Trivsel i klassen

 

Studievejlederen kan hjælpe dig individuelt med:

  • at drøfte personlige problemer - fx sygdom, stress, familiemæssige forhold, skolerelaterede problemer og forsømmelser.
  • at orientere dine lærere om din aktuelle situation, hvis du ønsker det.
  • at få afklaret problemer, som dine lærere bringer frem ved lærerforsamlingsmøder.

 

Studievejlederen kan råde / henvise dig til:

  • Lektiecafé (hjælp til lektier / opgaver i sprog og naturvidenskab)
  • Psykolog, hvis dine problemer kræver professionel hjælp.
  • Studievalg Bornholm om uddannelse og job.

 

Din studievejleder vil i visse tilfælde være opsøgende, men HUSK du har selv et ansvar for at kontakte studievejlederen for hjælp og støtte.

 

03. Juli 2019
Line Ziener
Studievejleder og underviser
Afdeling:
STX
Telefon:
21459539
Janni Laurberg Westerdahl
Studievejleder og underviser
Afdeling:
STX
Telefon:
23617848
Claus Gjerrild
Studievalgsvejleder
Afdeling:
Studievalg Bornholm