Styr på de litterære perioder

Nannas blog

Ligegyldigt, om du er på første, andet eller endda tredje år, er danskfaget et af de fag, hvor det kan være svært at bevare det store overblik. I dansk A-niveau kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige perioder, men som I nødvendigvis ikke arbejder med i kronologisk rækkefølge. En klasse kan sagtens arbejde med det moderne gennembrud, før de tager hul på barokken, selvom barokken foregik lang tid før det moderne gennembrud. Derudover kan der være store ligheder mellem forskellige perioder, og det er ikke alle perioder, man beskæftiger sig lige meget med i klasserne. Derfor oplever mange 3.g elever, at det er svært at holde styr på perioderne og deres tilhørende genrer – fordi hvad er det lige, der kendetegner barokken, og hvad er det, der er forskellen på romantikken og romantisme?

Et godt værktøj til at få styr på dansknoterne og de litterære perioder er et såkaldt krydsskema. Et krydsskema er et skema, der hjælper dig med at sammenligne de forskellige perioder ved at notere disses karakteristika fx centrale begreber, menneskesyn og kendte værker.

Her kan du downloade et eksempel på et krydsskema i dansk:

 Ved hjælp af krydsskemaet kan du altså med ganske få ord ikke blot sammenligne de forskellige perioder, du kan også notere det allervigtigste i forhold til de forskellige perioder, så du hurtigt og nemt kan danne dig et overblik over perioden, når du engang skal til eksamen. Det ideelle er selvfølgelig, at du (hvis du er 1.g’er) udfylder krydsskemaet lidt efter lidt, i takt med at du beskæftiger dig med perioderne i dansk, men hvis du går i 3.g, er det nok lidt sent at begynde. Er du 3.g’er bliver du nok nødt til at sætte en eftermiddag af til at kigge dine noter igennem og udfylde krydsskemaet, men du skal huske på, at det er tid, du sparer i den lange ende, når du måske ligesom jeg skal op til 8 eksamener.   

Krydsskemaet kan naturligvis også bruges i andre fag – jeg har selv haft stor glæde af det i samfundsfag, hvor man kan sammenligne forskellige syn, institutioner i EU og meget andet.

Et andet værktøj er en tidslinje. Her noterer du perioderne i forhold til, hvornår de foregik. På den måde danner du dig et mere visuelt overblik, der kan hjælpe dig til bedre at huske, hvornår de forskellige perioder fandt sted.

Her kan du downloade et eksempel på en tidslinje fra oldtiden til det moderne gennembrud:

NB: husk at de litterære perioder ikke kan deles skarpt op i forhold til tidspunkt. Du kan derfor sagtens finde tekster lidt før eller efter 1800-1870, der tilhører romantikken selvom de ud fra den overordnede tidsinddeling burde være enten fra oplysningstiden eller det moderne gennembrud. 

30. Oktober 2012