Tjener

En tjener arbejder med at betjene gæsterne på et spisested. På skolen lærer du om mad og drikke, og hvordan det bør serveres for gæsterne.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på uddannelsen til tjener på Campus Bornholm og hovedforløbet på en anden skole.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Mad med Oplevelser’ – læs mere her. Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

  • Dansk på E-niveau
  • Naturfag på E-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Fødevarehygiejne
  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år og 2 måneder til 4 år, inklusive grundforløbet.

EUX

Tjeneruddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Når du er færdig med tjeneruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan fx læse videre til serviceøkonom på et erhvervsakademi eller tage en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed.

Du kan også efteruddanne dig til akademigastronom. Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.

Du kan læse mere om uddannelsen til tjener her.

Du kan læse bekendtgørelsen til uddannelsen til tjener her.

 

05. Juli 2017