To vindere af arkitektkonkurrencen

er gået videre til næste fase

Campus Bornholm træder endnu et skridt nærmere det kommende fælles campus-byggeri. Første fase af arkitektkonkurrencen - en projektkonkurrence med forhandling, som det hedder i fagtermerne - er netop afsluttet og forude venter anden fase, hvor to udvalgte tegnestuer skal videreudvikle og kvalificere deres bud på det fælles byggeri.

De to vindere af første fase af arkitektkonkurrencen er

  • Cubo Arkitekter og
  • schmidt hammer lassen architects

som er valgt ud af 5 tegnestuer.

Deres portefølje af projekter tæller for Cubo Arkitekters vedkommende større byggerier som f.eks. Handicaporganisationens Hus i Høje Taastrup, Universitet Faculty of Health i Århus og lokalt vores nyopførte servicebygninger på Hammerhavn. For schmidt hammer lassen architects vedkommende, står de bag Den Sorte Diamant i København, AROS kunstmuseum i Århus og det markante byggeri Westminster College i London.

”Det er en enig dommerkomité, som har udvalgt de to ud af de fem meget spændende forslag, vi har modtaget. Det er to meget anerkendte tegnestuer, der er gået videre i konkurrencen, og deres portefølje af projekter tæller bl.a. Den Sorte Diamant i København, Multihuset på Hammerhavnen og AROS Århus Kunstmuseum fortæller Bygningsleder Dennis G. Falk og fortsætter ”For at sikre, at tegnestuerne arbejder uafhængigt af hinanden og ikke låner fra hinandens forslag og derved ensarter projekterne, har vi valgt at holde de konkrete projekter fortrolige lidt endnu. Fortrolighed er afgørende for at sikre et optimalt udbytte af den videre proces”.

Brugerinddragelse
Campus Bornholm ønsker et byggeri, der understøtter og videreudvikler Campus Bornholms grønne uddannelsesprofil, og derfor lægges der i byggeprojektet vægt på bæredygtighed og innovation. Samtidig er det centralt, at arkitekturen også understøtter mødet mellem forskellige faggrupper og uddannelseskulturer. Det har lige fra start været en proces baseret på en høj grad af brugerinddragelse, og dialogen med brugergrupperne vil også være fundamentet i det videre samarbejde med tegnestuerne.

Campus Bornholm er jo en sammensat organisation, som rummer en lang historie med mange forskellige kulturer. Det er vigtigt at det nye campus-byggeri giver plads til den mangfoldighed, som vores brede palet af uddannelser rummer. Derfor er brugerinddragelsen helt central for projektet”, fortæller Direktør, Mads Kofod

Brugergruppernes overvejelser, kommentarer og input til de 5 indleverede projekter er blevet præsenteret for bedømmelsesudvalget, og brugerne har dermed fungeret som rådgivere for bedømmelsesudvalget ved udvælgelsen af de forslag, som er gået videre i konkurrencen. På baggrund af brugernes input og bedømmelsesudvalgets overvejelser, er der udarbejdet en dommerbetænkning, som redegør for valget af de to udvalgte tegnestuer.  

Med udgangspunkt i dommerbetænkningen fortsætter den dialogbaserede projektkonkurrence med de to tegnestuer, hvor forslagene præciseres og konkretiseres i forhold til indretning og disponering af det kommende byggeri.  


BAGGRUND:

Campus Bornholm søsatte i marts 2012 en arkitektkonkurrence om det nye fælles campus-byggeri. Processen er en projektkonkurrence inddelt i to faser, hvor 5 udvalgte tegnestuerne i første fase har givet deres bud på en helhedsplan over byggeprojektet, som tager udgangspunkt i Campus Bornholms pædagogiske visioner og fremtidsplaner. Herefter er to tegnestuer udvalgt til at videreudvikle og kvalificere deres bud på et kommende campus-byggeri i anden fase. Anden fase af konkurrencen går i gang 1. oktober og forventes afsluttet primo marts 2013.

20. September 2012