Tømrer

Du lærer at bygge og arbejde med træ og andre materialer. Du lærer selv at tegne og planlægge opgaver, og du arbejder med værktøj og maskiner.

Træarbejdet omfatter isætning og nogle gange også fremstilling af vindueskarme, dørkarme, vinduer og døre. På taget opsættes tagspærene fra spærfabrikken, eller du fremstiller spærene selv. Opbygning af karnapper eller kviste og tilpasning samt isætning af loftsvinduer er også typisk tømrerarbejde.

På Campus Bornholm indeholder uddannelsen endvidere et element af "grøn håndværker" så du får kompetencer til at bygge energirigtigt.  

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage hele uddannelsen til tømrer på Campus Bornholm.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Byggeri, Teknik og Bæredygtighed’ – læs mere her. Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

• Matematik på F-niveau
• Teknologi på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:
• Opstilling af rulle- og bukkestillads
• Førstehjælp
• Brand

Hovedforløbet

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. I løbet af oplæringstiden er der 5 skoleindkald på hver ca. 5 ugers varighed. Det femte indkald er afsluttende og efterfølges umiddelbart med svendeprøve.

EUX

Du kan tage grundforløbet på tømreruddannelsen med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Varighed

Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

En uddannelse inden for træfagene byder på mange spændende muligheder jobmæssigt. I udlandet er der stor efterspørgsel på den danske arbejdskraft. Der er gode muligheder for at uddanne sig videre til f.eks. bygningskonstruktør. Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om tømreruddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til tømreruddannelsen her.

 

 

 

 

07. Februar 2012
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282