Translokationstale 2013

Tale til studenterne
Nyhed

Uddannelseschef Klaus Kristiansens translokationstale til studenterne ved de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX og STX på Campus Bornholm lørdag den 29. juni 2013:

Kære studenter

Så sidder I der, glade, lettede, udasede i større eller mindre grad. Tænker tilbage på jeres dejlige år – måske de bedste i jeres liv – her på Campus Bornholm.

I dimitteres nu her fra, hvilket betyder at I afslutter jeres gymnasiale ungdomsuddannelse og ”sendes bort”, som det betyder på latin. I er nu studenter! Derfor kaldes dette undertiden for dimission.

Vi kalder det også for Translokation og de to begreber bruges i dag i flæng om denne glade begivenhed. Hvad betyder Translokation så? De af jer som har haft biologi ved at det er betegnelsen for den slags mutation hvor et stykke af et kromosom flyttes over på et andet kromosom. Det berettiger vel ikke i sig selv til at kalde jer for en flok mutanter. Ikke at der er noget galt i at være mutant. Mutationer er jo evolutionens byggesten og uden mutationer ville vi jo alle stadig være amøber - hvis vi var heldige.

Nå men translokation betyder altså at flytte fra et sted til et andet. Og det er en passende betegnelse for det vi er i gang med. For selv om I netop nu har klaret jeres livs største præstation og velfortjent kan hvile på laurbærerne et stykke tid, så er I ikke ved endestationen. I er klar og velforberedte til det næste skridt; I er studieforberedte og almendannede, og dermed klar til videregående uddannelse. Ja, jeg mener jo ikke i morgen.. Tag bare et par ugers ferie!

Men hvad skal man vælge? Verden ligger åben – I har alle muligheder, I kan alt – hvad I vil, hvis I vil.

Søren Kierkegaard som jo netop er blevet 200 år er meget optaget af valget og mener at et hvert menneske kan og skal vælge sig selv. Mennesket adskiller sig fra dyrene ved at have en bevidsthed, som giver muligheden for at forholde sig til sig selv. Gør man ikke det er man som spidsborgeren. Spidsborgeren har endnu ikke set sig selv og lever derfor i ligegyldig konformitet og vane.

Kierkegaard taler bl.a. om følgende livsanskuelser i valget:

Den æstetiske livsholdning beskrives i jagten på afveksling: Livet kræver afveksling fra øjeblik til øjeblik, og i hvert øjeblik skal oplevelsen være intens og sand, men netop derved bliver der ingen sammenhæng i tilværelsen, og æstetikeren bliver derfor evigt søgende og desperat. Det lyder som jeres studenteruge.

Den etiske livsholdning præges af en erkendelse og accept af sig selv. Man vælger den personlighed man allerede har, overtager ansvaret for sit liv. Man overtager den historie man har haft og anerkender at den har betydning for den man bliver. Man skal finde den sandhed for hvilken man vil leve og dø..

I ”Klovn the movie” tager Frank og Casper på kanotur sammen, men med hver deres mål. Casper med den æstetiske livsholdning, søger øjeblikkets nydelse i at nedlægge så mange kvinder som muligt på sin ”tour de fiz” og er som æstetikeren evigt søgende og desperat.

Frank er optaget af at vise at han er en glimrende far og bortfører sin nevø med på kanotur for bevise dette overfor sig selv og omverdenen. Frank viser den etiske livsholdning ved at tage stilling til hvem han er og vælger at være tro mod det – også selv om det er besværligt – alt er besværligt for Frank og hans ”tour de far” ender bl.a. i fængsel mens han ”søger den sandhed for hvilken han vil leve og dø”

Men hvordan ved I om I vælger rigtigt? Det ved I heller ikke, men friheden til at vælge og angsten for at vælge forkert er grundlæggende vilkår vi må leve med.

Kierkegaard siger et sted:

Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige, du vil fortryde det; tro hende ikke, du vil også fortryde det. Hæng dig, du vil fortryde det, hæng dig ikke, du vil også fortryde det.

Måske har han haft en dårlig dag, men man kan vel tolke det således at angsten for at gøre noget vi kommer til at fortryde skal ikke holde os tilbage fra at gøre noget som helst. Men det er ikke ligegyldigt hvad vi vælger. Kierkegaard siger: ”Vælg med lidenskab og du vil vælge det gode”. Så vidt jeg ved skulle har heller ikke bekymre sig om at tjene penge.

Stort tillykke med jeres eksamen og held og lykke med at vælge jer selv. Vælg med hjertet – men det skader jo ikke at skele til om det er noget man kan leve af.

Husk de 3 S’er: solcreme, skygge og solhat, som passende kan være en studenterhat.

Med disse ord dimitterer jeg jer, studenter årgang 2013

02. Juli 2013