For praktikvirksomheder

Før en elev kan starte i lære, skal der oprettes en skriftlig uddannelsesaftale, som begge parter skal underskrive. En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem virksomheden og eleven. 

Uddannelsesaftalen omfatter alle følgende praktik- og skoleperioder såvel som svendeprøven. De første tre måneder er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af eleven eller virksomheden. Herefter er aftalen uopsigelig, og kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis en af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser.

Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til skolen, som registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg. Herefter indkalder vi eleven til skoleophold.

Hent blanketter til uddannelsesaftaler her.

Har du brug for hjælp til at udfylde blanketterne, kan du kontakte os for vejledning - se kontaktoplysninger i menuen til højre.

 

Udstedelse af svendebrev

Ved slutningen af uddannelsen udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en praktikerklæring. Skolebeviset og praktikerklæringen er, sammen med den afsluttende svendeprøve, grundlaget for udstedelsen af svendebrevet.

22. Januar 2020
Jeanet Hansen
Praktikcenter koordinator
Afdeling:
Praktikcenter
Telefon:
30650249
Susanne Pedersen
Uddannelsessekretær
Afdeling:
Virksomhedsservice
Telefon:
30650228