Uddannelsesgaranti

 

Der er uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne. Det betyder, at når du har afsluttet et grundforløb i en af erhvervsuddannelsernes indgange og ikke selv kan skaffe lære- og praktikplads, skal du have mulighed for at påbegynde et hovedforløb inden for samme indgang.

Det kan være et andet hovedforløb end det, du ønsker mest.

Du skal have tilbudt skolepraktik, hvis det efter to måneder stadig ikke er lykkes at skaffe en lære- og praktikplads. I skolepraktik kan du gå i gang med dit hovedforløb og på den fortsat være i uddannelse.

Du får skolepraktikydelse under forløbet. Hvis du er i gang i en læreplads med hovedforløbet, men uforskyldt mister lærepladsen og dermed uddannelsesaftalen, kan du tilbydes skolepraktik.

Tilbuddet gives desuden til elever, som afslutter en kort uddannelsesaftale.

Elever i skolepraktik skal undervejs aktivt søge praktikplads også uden for lokalområdet. Du skal desuden være indstillet på at tage en praktikplads i en anden uddannelse end den ønskede inden for det grundforløb, som du har med dig.

Ikke alle erhvervsuddannelser har mulighed for skolepraktik.

Campus Bornholm har ikke alle skolepraktikuddannelser. Der kan være mulighed på skoler ovre.

Læs mere om skolepraktik hos Ministeriet for børn og undervisning hér.

Spørg din praktikpladskoordinator for yderligere oplysninger.

02. Maj 2014
Jeanet Hansen
Praktikcenter koordinator
Afdeling:
Praktikcenter
Telefon:
30650249