Unikt bornholmsk samarbejde om integration

Nyhed

Campus Bornholm, Jobcentret og fire virksomheder i metalbranchen er gået sammen for at hjælpe syrere på vej mod arbejdsmarkedet. Det er der kommet et særligt branchekursus ud af, hvor 12 syrere lærer dansk og er i virksomhedspraktik.

”Det er et unikt samarbejde imellem kommune, Campus Bornholm og erhvervslivet, som vi er særligt gode til her på øen. Og processen er gået rigtig stærkt. Da først parterne havde fundet hinanden, var der ikke langt fra ide til handling”, forklarer chefkonsulent Pernille Holmberg, som er tovholder på projektet fra Campus Bornholm.

Initiativet kom fra produktionschef Michael Engkær fra JENSEN Denmark A/S, som kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Han tog kontakt til Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm, og så blev planen lagt: Jobcentret screenede deltagerne for at finde frem til en gruppe med interesse i og faglig baggrund inden for metalbranchen. Campus Bornholm sammensatte et særligt kursusforløb, som veksler imellem praktik og undervisning i dansk og relevante dele fra erhvervsuddannelsernes fag. Sammen med virksomhederne Ole Almeborg, Hasle Refractories og Beck Pack Systems stiller JENSEN Denmark med virksomhedspraktik for alle deltagerne på kurset. Og så kunne syrerne starte på et skræddersyet kursus d. 16. november.

”Det er styrken ved det gode netværk, vi har på Bornholm. Det handler om at gribe bolden. Når erhvervslivet har brug for flere hænder, er det vores opgave som uddannelsesinstitution at hjælpe virksomhederne med det, vi er gode til – uddannelse. Jobcentret har overblikket over de nytilkomnes kvalifikationer og kan derved sammensætte en gruppe, som er relevante for holdet. Virksomhederne stiller med praktikpladser, så syrerne kan få den praktiske erfaring på en dansk arbejdsplads. Det er et rigtig godt samarbejde omkring integration, som har fordele for alle parter”, siger Pernille Holmberg.

Fra Sprogcentret på Campus Bornholm er to undervisere koblet på projektet. Der undervises i dansk tre formiddage om ugen på Campus Bornholms håndværkerafdeling, hvor deltagerne også har værkstedsundervisning fra faglærerne. Danskunderviserne er med ude på værkstederne, så de på den måde kan gøre sprogundervisningen mere praksisnær. I praktikperioderne har syrerne danskundervisning samlet på JENSEN Denmark.

Fordelen er, at flygtningene både kan tage en danskuddannelse og få styr på sproget, og samtidig bliver de gennem virksomhedspraktikken og den øvrige undervisning rustet til at komme direkte ud og arbejde i branchen.

 

Forløbet er så populært, at nærmest er kommet en venteliste til næste forløb, som der arbejdes på at stable på benene. Og på sigt vil lignende forløb kunne overføres på andre brancher. Eksempelvis arbejder Campus Bornholm på et lignende forløb inden for handel og kontor.

Fra virksomhederne har der været stor velvilje blandt medarbejderne til at fungere som mentor for de ”nye bornholmere”, så alle lægger sig i selen for at få projektet godt fra start.

25. November 2015