Vejen til Bygge & Anlæg

- et afklaringsforløb for unge
Nyhed

Campus Bornholm har netop afsluttet forløbet ’Vejen til Bygge & Anlæg’ med stor succes og kan nu byde mange af deltagerne velkommen på en ordinær uddannelse.
’Vejen til Bygge & Anlæg’ er et kursus på 13 uger med fokus på grønt håndværk udviklet i samarbejde mellem Campus Bornholm, Ungeporten og Business Center Bornholm (BCB). Formålet med forløbet var at lave et kompetenceforbedrende forløb for en gruppe unge, som ikke umiddelbart var klar til uddannelse eller arbejde på ordinære vilkår. Under kurset blev de unge langsomt introduceret til de vilkår, der er for et almindeligt grundforløb på håndværkeruddannelserne inden for Bygge & Anlæg.
Det praktiske arbejde bestod i at bygge et ”grønt” energihus, hvor deltagerne har arbejdet med matematiske færdigheder i teori og praksis og har arbejdet med energirammer, "grønne" materialer og teknikker.
Gruppen har ud over det håndværksmæssige også arbejdet med mødedisciplin, motivation, formål, fællesskabsfølelse, ansvar, initiativ og selvværd. ”Vi startede op hver dag med kaffe og morgenmad og havde kun få timers undervisning i starten. Undervejs har vi gradvist sat timetallet op og de sidste seks uger har deltagerne været på fuld" tid”. fortæller Andreas Borne, der har undervist holdet sammen med Mogens Christiansen, som har været drivkraft på udviklingen af forløbet. Andreas understreger, at disciplinerne er øvet via påskyndelse og motivationspædagogik samtidig med en respekt for de enkelte deltageres forskelligheder, situation og udfordringer.
Ud af 12 tilmeldte kursister er over halvdelen startet på en erhvervsuddannelse. Seks kursister er nu startet på grundforløbet på Bygge & Anlæg, og en kursist er startet på det nye grundforløb til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Forløbet har ifølge Andreas Borne været en klar succes, da så mange af deltagerne af egen motivation og vilje har meldt sig til en uddannelse og taget springet for at ændre deres livssituation: ”Tager man den udvikling, hver enkelt har gennemgået undervejs, og den positive forandring de hver især har udvist i betragtning, er det en endnu større succes!”, fastslår Andreas Borne.
Campus Bornholm fortsætter med flere såkaldte ’snuseforløb’ i samarbejde med Ungeporten og BCB, hvor uafklarede unge kan spore sig ind på den rette uddannelse for dem. I foråret starter forløb på indgangene Mad til Mennesker og Produktion & Udvikling.
Forløbet, ”Vejen til Bygge & Anlæg”, starter igen til efteråret.
 

23. Januar 2014
Henrik Juul-Pedersen
Chefkonsulent
Afdeling:
Virksomhedsservice
Telefon:
60121814