• Industrioperatør

På denne side kan du læse om specifikke forhold for uddannelsen
på Campus Bornholm. En overordnet beskrivelse af uddannelsen
finder du på UddannelsesGuiden.

Uddannelsen på Campus Bornholm

Industrioperatøruddannelsen på Campus Bornholm er tilrettelagt som et voksenforløb og varer 2 år. Uddannelsen veksler imellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. I løbet af uddannelsen er du i skoleforløb i alt 32 uger.

Du kan få merit for relevant erhvervserfaring, hvis man har arbejdet i industrien i mindst 2 år. Uddannelsestiden er i givet fald 1½ år.

Uddannelsen er opbygget i et grundforløb med to skoleperioder á hver omkring 10 uger og to hovedforløb á omkring 8 uger hver, hvor sidste hovedforløb afsluttes med en svendeprøve.

Du kan tage hele uddannelsen som industrioperatør på Campus Bornholm.

Hvis du vil vide mere

Kontakt konktaktlærer Lars-Ole Andersen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger til højre/nedenfor.

Her finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark: UddannelsesGuiden