Voksen- og efteruddannelserne

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedskurserne (AMU) er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedskurser (AMU) på Kursuscentret på Campus Bornholm, bliver bedt om at vurdere deres efteruddannelse med dette system.

Kursisttrivselsundersøgelser:

 

Seneste opfølgningplan for ETU og Undervisningsmiljøvurdering:

 

Strategi

 

 
18. Marts 2019