VUC

Det første forberedelseskursus på Bornholm blev oprettet  i 1963 for at give voksne mulighed for at erhverve de nødvendige forkundskaber til at kunne blive optaget på en af de mellemteknikeruddannelser, som Teknisk Skole i Sct. Mortensgade i Rønne tilbød.

Fra skoleåret 1966/67 tilbød man også Udvidet Teknisk Forberedelseseksamen.

I slutningen af 60´erne blev Oplysningsforbundenes (AOF og FOF) Forberedelseskursus i Bornholms Amt oprettet.

I de følgende år gennemførtes mange etårige aftenhold til 9.-klassesprøven i dansk og regning. Det var stort set kun kvinder, som deltog, og lærerne kom fra det kommunale skolevæsen.

Den første lov om Højere Forberedelseseksamen blev vedtaget i 1966, hvor HF afløste seminariernes præparandklasser. Fra 1970 blev det muligt for forberedelseskurserne at udbyde HF-enkeltfagsundervisning, og det blev straks en stor succes.

I 1973 startede man aftenundervisning på Statsskolen. 

Klientellet var overvejende kvinder - typisk husmødre med en gammel realeksamen, som nu - efter at børnene var fløjet fra reden - gerne ville realisere den gymnasiale uddannelse, de i sin tid ikke havde fået, fordi der ikke var tradition for noget sådant. Lærerne lånte man på Statsskolen.

Forberedelseskurserne var over hele landet blevet en stor succes. Folketinget besluttede med virkning fra 1. august 1978, at amterne skulle overtage den prøveforberedende voksenundervisning.

Sidst i juni 1979 købte amtet Dams Hotel og omdøbte det til Dams Gård. Ud over den prøveforberedende enkeltfagsundervisning var der tale om at skaffe plads til forskellige andre amtslige aktiviteter.

Det endte med, at der ud over Bornholms Forberedelseskursus skulle være plads til Tale- og Høreinstituttet, og at hovedparten af hotelværelserne skulle udlejes som kollegieværelser (på det tidspunkt fandtes der overhovedet ikke nogen kollegier i Rønne).

Da Dams Gård blev taget i brug i januar 1980, repræsenterede den et stort fremskridt, og faktisk var Bornholms Forberedelseskursus et af de første Forberedelseskurser i Danmark, som fik egne bygninger. 

I 1989 gennemførtes en lovændring, som bl.a. betød, at forberedelseskurserne skiftede navn til Voksenuddannelsescentre eller i daglig tale VUC'er.

Tale- og Høreinstituttet, som i mellemtiden blev til Kommunikationscentret, er flyttet ud, og værelsesudlejningen er nedlagt.

Til gengæld er Musikskolen flyttet ind i tværfløjen i gården, og VUC har fået resten af pladsen til sin undervisning.

VUC fungerer i dag i høj grad som fødekæde til de mellemlange videregående uddannelser på Bornholm.

08. Februar 2012