VVS

Som VVS-uddannet arbejder du med vand, varme og gas m.m. Du kan specialisere dig inden for flere forskellige områder blandt andet varme, sanitet, tagdækning og ventilation. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive om fx materialer, pris og kvalitet. Du lærer også, hvordan vi undgår at lede for meget CO2 ud i atmosfæren. Som færdiguddannet VVS'er kan du arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme m.v. Du kan også vælge at blive selvstændig.

På Campus Bornholm indeholder uddannelsen endvidere et element af "grøn håndværker" så du får kompetencer til at arbejde med energioptimering.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 på Campus Bornholm og grundforløb 2 samt hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Den smarte Dome’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:
• Matematik på E-niveau
Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, (§ 26-kursus)
  • Opstilling af rulle- og bukkestillads
  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløbet

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. I løbet af oplæringstiden er der 5 skoleindkald på hver ca. 5 ugers varighed. Det femte indkald er afsluttende og efterfølges umiddelbart med svendeprøve.

EUX

Du kan tage grundforløbet på VVS-uddannelsen med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Varighed

Uddannelsen varer fra 4 år og 3 måneder til 4 år og 9 måneder, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, energiteknolog, installatør og professionsbachelor i bygningskonstruktion.
Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om VVS-uddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til VVS-uddannelsen her.
 

07. Februar 2012
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282