Aktuelt

Vi holder introduktionskurser for 8. klasser og brobygningsforløb for 10. klasser på Campus Bornholms ungdomsuddannelser.Klik på de forskellige links nedenfor for at læse mere om brobygning for 10. klasse og introduktionskurser for 8. klasse på de...
26. Oktober 2017
På Campus Bornholm udbyder vi et bredt udvalg af spændende arbejdsmarkedskurser (AMU) og virksomhedstilpassede kurser inden for brancherne; EL, auto, jern og metal, it, transport, køkken, hotel og levnedsmiddel, bygge og anlæg, murer og VVS.Vi...
11. August 2017
Nyhed
De næste knap 4 år gør den Europæiske Socialfond det muligt for Campus Bornholm, at køre innovationsprojektet ”Bedre Erhvervsuddannelser”. Aktiviteterne i projektet skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fastholde...
05. Maj 2017

Prøve i dansk for voksne udlændinge afholdes to gange årligt i maj/juni og november/december.

For at tilmelde dig Prøve i dansk kontakter du Sprogcentrets prøveansvarlige (se kontaktoplysninger til højre). Tilmelding sker ved...

6. September 2016

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundliggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven. De 4 supplerende...

24. Maj 2016

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Ud over en bestået Indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk...

27. Februar 2012