Bliv faglært kok på rekordtid

Nyt turboforløb for voksne med køkkenerfaring

For blot anden gang udbyder Campus Bornholm nu en såkaldt  turbouddannelse, der med et intenst undervisningsforløb på blot 24 uger løfter ufaglærte køkkenmedhjælpere til faglærte kokke. 

Deltagerne skal have mindst to års relevant erhvervserfaring og være fyldt 25 år. Det er netop, fordi deltagerne er voksne mennesker med masser af køkkenerfaring, at det kan lade sig gøre at komprimere pensum uden at forringe uddannelsens kvalitet. Almindeligvis varer den flere år med vekslende skole- og praktikophold.  

Første gang Campus Bornholm afviklede et lignende turbohold, var henover vinteren 2020/2021. Forløbet resulterede i, at 11 personer i marts i år afsluttede gastronomuddannelsen med specialet kok. Fem af eleverne blev udlært med udmærkelsen bronze og en elev med udmærkelsen sølv. Deltagerne ses på fotoet oven for.

Lønrefusion og tilskud

For virksomheder er der en række fordele forbundet med at sende medarbejdere på uddannelse. Dels vender medarbejderne endnu dygtigere tilbage, dels modtager virksomheden lønrefusion og kan søge om yderligere tilskud. Lønudgifterne til medarbejdere på uddannelse vil i de fleste tilfælde være fuldt dækket. 

”Branchen efterspørger i den grad kvalificeret arbejdskraft, og der er virkelig brug for hænder, hvis vi skal udvikle øens turismeerhverv. Så det giver på alle måder oplagte fordele for arbejdsgiver og medarbejder hvis de kan fastholdes i lavsæsonen, så den stille tid hen over vinteren bliver brugt på uddannelse”, siger uddannelsesleder for MAD-uddannelserne Mattias Landberg-Krarup.

I forbindelse med uddannelsen tilbyder Campus Bornholm at tage sig af bøvlet med alt det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding.

Det er ligeledes Campus Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og kompetencer, og på baggrund af dette foretager en realkompetencevurdering, der afgør, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

Ledige kan i samråd med jobcenteret søge ind på uddannelsen – enten på uddannelsesløftordningen eller på en jobplan. Det betyder, at de beholder dagpengene under hele uddannelsen.

Uddannelserne er tilrettelagt af 3F og HORESTA, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm.

Yderligere info

For yderligere information kontakt uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup på mlk@cabh.dk eller 41919876.

På fotoet øverst på siden ses de 11 voksenelever, som i marts 2021 afsluttede det første turboforløb på kokkeuddannelsen. Fra venstre ses: Julius Grønning, Daniel Skovgaard-Hansen, Jannik Stender, Eva Hjort, Eyad Layla, Mon Yaung, Helene Henriksen, Ann Charlott Sonne, Frederik Jessen, Jesper Svendsen og Martin Lintrup. 

 

Infomøde torsdag 2. september

Torsdag 2. september 2021 kl. 10.00 - 11.00 afholder Campus Bornholm informationsmøde for interesserede arbejdsgivere og køkkenmedhjælpere vedr. kokkeuddannelsen.

Mødet finder sted på Campus Bornholm i 'Restauranten' - lok. 0.163. - ved siden af kantinen.

Flere ufaglærte i turismen får mulighed for at uddanne sig

Campus Bornholm har også en andet forløb på vej, som skal udnytte den stille vinterperiode til at give medarbejderne i turismeerhvervet et kompetence- og uddannelsesløft.

Med start 22. november udbydes et 22 uger langt forløb, der kan løfte ufaglærte rengøringsmedarbejdere til faglærte serviceassistenter.  

Der er informationsmøde om dette forløb torsdag 14. oktober 2021 kl. 10.00 - 11.00. Mødet finder sted på Campus Bornholm - Restauranten lok. 0.163.