• HTX

  Teknisk studentereksamen

HTX tager 3 år og har særlig fokus på naturvidenskab og teknologi. HTX giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse og vil være godt valg for dig, der fx vil arbejde med sundhed og medicin, ingeniørbranchen, arkitektur eller IT.

Særligt for HTX er, at du i vid udstrækning bygger oven på den teoretiske undervisning, som du får i klassen, med praktiske projekter i vores værksteder og laboratorier, hvor vi fx gennemfører forsøg eller fremstiller prototyper og modeller mm. 

På HTX vil du ofte arbejde i grupper om større og mindre projekter. Projekterne tager ofte udgangspunkt i kontakter med erhvervslivet og/eller fokuserer på løsninger af aktuelle udfordringer i samfundet.

OPBYGNINGEN AF HTX

Grundforløb: HTX begynder med et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning og præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag. Grundforløbet afsluttes med to eksamener.

Fag: Dit skema er sat sammen af obligatoriske fag, valgfag og de fag, som din studieretning indeholder. Der undervises i fagene på A-, B- eller C-niveau.

Studieretning: Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og danner grundlag for resten af uddannelsen. Studieområdeprojektet (SOP) skrives som hovedregel i to fag; mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag.

Eksamen: HTX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieområdeprojekt. 

Studieture
På HTX kommer du på en studierejse til udlandet i 2.g og en faglig tur i 3.g.

STUDIERETNINGER PÅ HTX

Campus Bornholm udbyder aktuelt følgende studieretninger på HTX:

COMPUTERSCIENCE: Matematik A, informatik B

Synes du, at det lyder spændende at lære om, hvordan man udvikler nye produkter og intelligente løsninger til os andre? Kan du lide at vende og dreje problemstillinger og omsætte dem til matematiske modeller, som kan danne grundlag for nye produkter? Så er Computerscience med stor sandsynlighed studieretningen for dig.

Studieretningen retter sig især mod dig, der vil videreuddanne dig inden for informationsteknologi, soft- og hardwareudvikling og multimedier. Du arbejder bl.a. med digitalisering eller modellering af komplekse systemer inden for fx økonomi, klima eller sociale netværk.

Hvis dine fremtidsplaner går i retning af en uddannelse som fx ingeniør, software-udvikler eller programmører Computerscience et godt sted af begynde.

 

NATUR OG MENNESKE, Bioteknologi A, Samfundsfag B

Valgfag:

• 1 fag på B + C-niveau, eller 2 fag på C-niveau.

Hvis du interesserer dig for klima, sundhed og bæredygtighed samt hvordan samfundet påvirker den teknologiske udvikling, så er studieretningen noget for dig.

Du lærer om enzymer og biokemi kombineret med politiske, økonomiske og sociale analyser, og du opnår viden og indsigt i samspillet mellem menneske, natur, samfund, magt og etik.

Studieretningen giver derfor – afhængigt af valgfag – et godt fundament for videre studier indenfor natur- og samfundsvidenskab.

Fagene bringes eksempelvis i spil ved den gode etiske refleksion, da bioteknologi ofte rejser komplekse etiske spørgsmål. Samfundsfaget giver dig værktøjer til at forstå, hvordan samfundet reagerer på disse spørgsmål gennem lovgivning og politik.

Studieretningen kan fx kombineres med matematik A.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag: Dansk, Teknik: Design og produktion, Teknik: Proces, levnedsmiddel og sundhed

B-fag: Engelsk, fysik, idehistorie, kemi, matematik, teknologi

C-fag: Biologi, informatik, samfundsfag

VALGFAG

A-valgfag: 

 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknologi
 • Engelsk

B-valgfag:

 • Biologi
 • Samfundsfag

C-valgfag:

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering
 • Idræt
 • Innovation
 • Latin
 • Psykologi
 • Retorik
 • Tysk 

HTX GIVER ADGANG TIL

På uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HTX-eksamen.

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Læs mere om kravene for at blive optaget på uddannelsesguiden.dk

Du søger om optagelse på via optagelse.dk

Kontakt vores uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser på 5695 9700, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.

VIL DU VIDE MERE

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om HTX - du finder vores kontaktoplysninger andetsteds på siden.

HTX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HTX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for HTX her.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejledningen for yderligere information. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'.