Covid-19

Alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas og bære mundbind i fællesområder. > Læs vores retningslinjer
 • Kieran Rune Hindshaw, 2.tc, HTX:

  "Jeg valgte HTX, fordi jeg kunne få mange naturvidenskabelige fag og matematik på A-niveau."

HTX: Teknisk studentereksamen

HTX er en 3-årig studieforberedende, almendannende og erhvervsrettet gymnasial uddannelse med hovedvægt på teknologiske og naturvidenskabelige områder.

I alle fag arbejder du teoretisk og praktisk med teknologi, sprog, kommunikation, samfundsfag og naturvidenskab.

HTX er et godt valg for dig, der vil være bio-analytiker, læge, dyrlæge, sygeplejerske, ingeniør, kemiker, arkitekt, arbejde med IT, medier og meget andet.

På HTX er der fokus på vekselvirkningen mellem teori og praktisk arbejde i laboratoriet og værksted. Arbejdsformen er som regel  projektorienteret, og vores projekter tager ofte udgangspunkt i kontakter med erhvervslivet.

OPBYGNINGEN AF HTX

Grundforløb: HTX begynder med et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning og præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag. Grundforløbet afsluttes med to eksamener.

Fag: Dit skema er sat sammen af obligatoriske fag, valgfag og de fag, som din studieretning indeholder. Der undervises i fagene på A-, B- eller C-niveau.

Studieretning: Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og danner grundlag for resten af uddannelsen. Studieområdeprojektet (SOP) skrives som hovedregel i to fag; mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag.

Eksamen: HTX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieområdeprojekt. 

STUDIERETNINGER PÅ HTX

Campus Bornholm udbyder aktuelt følgende studieretninger på HTX:

LIFE SCIENCE: Matematik A, biologi B

Der er fokus på det biovidenskabelige aspekt af naturvidenskaben, fx hvordan man inden for biofysik kan anvende teorien om et elektrisk kredsløb til at beskrive, hvordan signaler transporteres rundt i hjernen. Du kommer til at arbejde med globale naturvidenskabelige problemstillinger fx emner inden for udvikling og anvendelse af medicin, udvinding og analyse af DNA samt fødevareteknologi.

COMPUTERSCIENCE: Matematik A, informatik B

Studieretningen retter sig især mod dig, der vil videreuddanne dig inden for informationsteknologi, soft- og hardwareudvikling og multimedier. Du arbejder bla. med optimering af systemer, aktuelle problemstillinger til matematiske modeller eller 3D emner som rotationslegemer.

TEKNOLOGI: Teknologi A, design B

Du arbejder med udvikling af ideer, markedsføring, økonomi, design og fremstilling af produkter. Du lærer at se sammenhængen mellem form og funktion, dvs. at et produkt først rigtig lever, når funktion og form er godt gennemarbejdet, den æstetiske værdi er tydelig og produktet brugervenligt. Du bliver udfordret på dine tekniske, kreative og innovative færdigheder i mange virkelighedsnære cases.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag: Dansk, Teknik: Design og produktion, Teknik: Proces, levnedsmiddel og sundhed

B-fag: Engelsk, fysik, idehistorie, kemi, matematik, teknologi

C-fag: Biologi, informatik, samfundsfag

VALGFAG

A-valgfag: 

 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknologi
 • Engelsk

B-valgfag:

 • Biologi
 • Samfundsfag

C-valgfag:

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering
 • Idræt
 • Innovation
 • Latin
 • Psykologi
 • Retorik
 • Tysk 

HTX GIVER ADGANG TIL

På uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HTX-eksamen.

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Læs mere om kravene for at blive optaget på uddannelsesguiden.dk

Du søger om optagelse på via optagelse.dk

Kontakt vores uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser på 5695 9700, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.

VIL DU VIDE MERE

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om HTX - du finder vores kontaktoplysninger andetsteds på siden.

HTX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HTX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for HTX her.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejledningen for yderligere information. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'. 

DOWNLOAD SAMLET BESKRIVELSE AF HTX

Læs samlet beskrivelse af grundforløb, studieretninger, obligatoriske fag, valgfag, eksamen. Hent pdf her