• HTX

HTX: Teknisk studentereksamen

HTX tager 3 år og har særlig fokus på naturvidenskab og teknologi. HTX giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse og vil være godt valg for dig, der fx vil arbejde med sundhed og medicin, ingeniørbranchen, arkitektur eller IT.

Særligt for HTX er, at du i vid udstrækning bygger oven på den teoretiske undervisning, som du får i klassen, med praktiske projekter i vores værksteder og laboratorier, hvor vi fx gennemfører forsøg eller fremstiller prototyper og modeller mm. 

På HTX vil du ofte arbejde i grupper om større og mindre projekter. Projekterne tager ofte udgangspunkt i kontakter med erhvervslivet og/eller fokuserer på løsninger af aktuelle udfordringer i samfundet.

OPBYGNINGEN AF HTX

Grundforløb: HTX begynder med et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning og præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag. Grundforløbet afsluttes med to eksamener.

Fag: Dit skema er sat sammen af obligatoriske fag, valgfag og de fag, som din studieretning indeholder. Der undervises i fagene på A-, B- eller C-niveau.

Studieretning: Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og danner grundlag for resten af uddannelsen. Studieområdeprojektet (SOP) skrives som hovedregel i to fag; mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag.

Eksamen: HTX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieområdeprojekt. 

Studieture
På HTX kommer du på en studierejse til udlandet i 2.g og en faglig tur i 3.g.

STUDIERETNINGER PÅ HTX

Campus Bornholm udbyder aktuelt følgende studieretninger på HTX:

LIFE SCIENCE: Matematik A, biologi B

Du kommer til at arbejde med globale naturvidenskabelige problemstillinger. Vi dykker fx ned i emner inden for udvikling og anvendelse af medicin, udvinding og analyse af DNA samt fødevareteknologi.

I laboratoriet gennemfører vi talrige eksperimenter og øvelser for at blive klogere på fx bakterievækst og enzymer og vi anvender teorier om elektriske kredsløb i vores udforskning af, hvordan signaler transporteres rundt i hjernen.

På Life Science vil du også komme til at opleve matematik som et essentielt værktøj, der dels er præcist og problemløsende, men samtidigt er kreativt og eksperimenterende.

Hvis dine fremtidsplaner går i retning af en uddannelse som fx biokemiker, bromatolog eller inden for medicinalbranchen er Life Science et godt sted af begynde.

COMPUTERSCIENCE: Matematik A, informatik B

Synes du, at det lyder spændende at lære om, hvordan man udvikler nye produkter og intelligente løsninger til os andre? Kan du lide at vende og dreje problemstillinger og omsætte dem til matematiske modeller, som kan danne grundlag for nye produkter? Så er Computerscience med stor sandsynlighed studieretningen for dig.

Studieretningen retter sig især mod dig, der vil videreuddanne dig inden for informationsteknologi, soft- og hardwareudvikling og multimedier. Du arbejder bl.a. med digitalisering eller modellering af komplekse systemer inden for fx økonomi, klima eller sociale netværk.

Hvis dine fremtidsplaner går i retning af en uddannelse som fx ingeniør, software-udvikler eller programmører Computerscience et godt sted af begynde.

TEKNOLOGI: Teknologi A, design B

Du arbejder med udvikling af ideer, markedsføring, økonomi, design og fremstilling af nye produkter og koncepter. Du lærer at se sammenhængen mellem form og funktion, dvs. at et produkt først rigtig lever, når funktion og form er godt gennemarbejdet, den æstetiske værdi er tydelig og produktet er brugervenligt.

Du bliver udfordret på dine tekniske, kreative og innovative færdigheder i mange virkelighedsnære cases. Vi samarbejder med en lang række virksomheder og undervisningsinstitutioner. Du får samtidig en forståelse for samspillet imellem teknologisk og samfundsmæssig udvikling.

Hvis dine fremtidsplaner går i retning af en uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør eller civilingeniør er Teknologi et godt sted af begynde.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag: Dansk, Teknik: Design og produktion, Teknik: Proces, levnedsmiddel og sundhed

B-fag: Engelsk, fysik, idehistorie, kemi, matematik, teknologi

C-fag: Biologi, informatik, samfundsfag

VALGFAG

A-valgfag: 

 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknologi
 • Engelsk

B-valgfag:

 • Biologi
 • Samfundsfag

C-valgfag:

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering
 • Idræt
 • Innovation
 • Latin
 • Psykologi
 • Retorik
 • Tysk 

HTX GIVER ADGANG TIL

På uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HTX-eksamen.

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Læs mere om kravene for at blive optaget på uddannelsesguiden.dk

Du søger om optagelse på via optagelse.dk

Kontakt vores uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser på 5695 9700, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.

VIL DU VIDE MERE

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om HTX - du finder vores kontaktoplysninger andetsteds på siden.

HTX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HTX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. Du finder læreplanerne for HTX her.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejledningen for yderligere information. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'. 

DOWNLOAD SAMLET BESKRIVELSE AF HTX

Læs samlet beskrivelse af grundforløb, studieretninger, obligatoriske fag, valgfag, eksamen. Hent pdf her