Covid-19

Alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas og bære mundbind i fællesområder. > Læs vores retningslinjer
 • Emil Moskjær Rigstad-Andersen, 2.b, HHX:

  "Jeg er virkelig interesseret i økonomi og samfundsfag. Derfor var HHX det perfekte valg for mig."

HHX: Merkantil studentereksamen

HHX er en studieforberedende, almendannende og erhvervsrettet gymnasial uddannelse med hovedvægt på økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i virkelighedsnære forløb i tæt samarbejde med virksomheder.

HHX er et godt valg for dig, der gerne vil læse videre inden for iværksætteri, markedsføring, samfundsforhold, sprog og økonomi. Det kunne fx være til ejendomsmægler, jurist, finansøkonom, markedsføringsøkonom og revisor. Med en merkantil gymnasial eksamen kan du også vælge at få en traineeuddannelse inden for handels- og finansverdenen.

OPBYGNINGEN AF HHX

Grundforløb: HHX begynder med et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning og præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag. Grundforløbet afsluttes med to eksamener.

Fag: Dit skema er sat sammen af obligatoriske fag, valgfag og de fag, som din studieretning indeholder. Der undervises i fagene på A-, B- eller C-niveau.

Studieretning: Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og danner grundlag for resten af uddannelsen. Studieområdeprojektet (SOP) skrives som hovedregel i to fag; mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag.

Eksamen: HHX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieretningsprojekt. 

STUDIERETNINGER

Campus Bornholm udbyder aktuelt to studieretninger på HHX:

ØKONOMILINJEN: International økonomi A, virksomhedsøkonomi A

Økonomifagene er i høj grad i fokus, og undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du arbejder med virksomhedens økonomiske beslutninger. Strategi, ressourcer og mål er vigtige  elementer ligesom virksomhedens adfærd og samspil med omverdenen.

Studieretningen er for dig, der  satser på en videregående  uddannelse inden for økonomi, samfundsforhold og sprog med en særlig interesse for international økonomi og virksomhedsledelse.

VIRKSOMHEDSLINJEN: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A

Du lærer, hvordan en virksomhed får afsat sine produkter - både på det danske og det udenlandske marked. Du arbejder med  virksomhedens økonomiske og  afsætningsmæssige beslutninger. Undervisningen tager ofte afsæt i  cases fra den virkelige verden og sætter fokus på start-ups, innovation og nye forretningsområder.

Studieretningen er for dig, der satser  på en videregående uddannelse inden for økonomi eller afsætning, eller for dig som ønsker at etablere egen  virksomhed. 

OBLIGATORISKE FAG

A-fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Spansk (begynder) (hvis spansk vælges, kan du ikke have tysk/fransk og ej heller mulighed for andet A-fag fx matematik).

B-fag:

 • Afsætning
 • Historie
 • International økonomi
 • Matematik
 • Tysk el. fransk (fortsætter)
 • Virksomhedsøkonomi

C-fag:

 • Erhvervsjura
 • Informatik
 • Samfundsfag

VALGFAG

A-valgfag:

 • Afsætning
 • Fransk (fortsætter)
 • International økonomi
 • Matematik
 • Tysk (fortsætter)

B-valgfag:

 • Samfundsfag
 • Innovation

C-valgfag: 

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering
 • Idræt
 • Innovation
 • Psykologi
 • Retorik
 • Latin

HHX GIVER ADGANG TIL

På uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HHX-eksamen.

OPTAGELSE PÅ HHX

Læs mere om kravene for at blive optaget på uddannelsesguiden.dk

Du søger om optagelse på via optagelse.dk

Kontakt vores uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser på 5695 9700, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om HHX - du finder vores kontaktoplysninger andetsteds på siden.

HHX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HHX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. 

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejledningen for yderligere information. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'.

DOWNLOAD SAMLET BESKRIVELSE AF HHX

Læs samlet beskrivelse af grundforløb, studieretninger, obligatoriske fag, valgfag, eksamen. Hent pdf her 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål