• HHX

  Merkantil studentereksamen

HHX tager 3 år og giver dig en både bred og dyb viden om samfunds- og virksomhedsøkonomi. HHX er et godt valg for dig, der gerne vil læse videre inden for iværksætteri, markedsføring, samfundsforhold, sprog og økonomi. Det kunne fx være til ejendomsmægler, antropolog, jurist, finansøkonom, markedsføringsøkonom og revisor.

HHX giver dig også mulighed for at vælge en trainee-uddannelse inden for handels- og finansverdenen.

Du lærer bl.a. om virksomhedsdrift, afsætning og jura og får desuden en sproglig og kulturel ballast, så du rustes til at begå dig i en internationalt orienteret verden.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i konkrete samarbejder med lokale virksomheder. 

OPBYGNINGEN AF HHX

Grundforløb: HHX begynder med et grundforløb på tre måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning og præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag. Grundforløbet afsluttes med to eksamener.

Fag: Dit skema er sat sammen af obligatoriske fag, valgfag og de fag, som din studieretning indeholder. Der undervises i fagene på A-, B- eller C-niveau.

Studieretning: Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og danner grundlag for resten af uddannelsen. Studieområdeprojektet (SOP) skrives som hovedregel i to fag; mindst et fag er på A-niveau og mindst et studieretningsfag.

Eksamen: HHX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieretningsprojekt. 

Studieture
På HHX kommer du også på studierejse til udlandet i 2.g og en indenrigstur i 3.g.

STUDIERETNINGER

Campus Bornholm udbyder aktuelt følgende studieretninger på HHX:

ØKONOMILINJEN: International økonomi A, virksomhedsøkonomi A

Økonomifagene er i fokus. Undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden og har altid øje for det internationale perspektiv. Du arbejder med virksomhedens økonomiske beslutninger. Strategi, ressourcer og mål er vigtige elementer og vi dykker ned i, hvordan virksomhedens adfærd og samspil med omverdenen påvirker bundlinjen.

Studieretningen er for dig, der er interesseret i international økonomi og virksomhedsledelse og måske satser på en videregående uddannelse som fx antropolog cand.merc., cand.polit. eller jurist.

VIRKSOMHEDSLINJEN: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A

Du lærer at analysere, hvorfor nogle virksomheder får succes på det danske og det globale marked, mens andre virksomheder slår fejl. Du arbejder med virksomhedens økonomiske og afsætningsmæssige beslutninger. Undervisningen tager ofte afsæt i konkrete cases fra den virkelige verden og sætter fokus på start-ups, innovation og nye forretningsområder.

Studieretningen er for dig, der satser på en videregående uddannelse inden for økonomi eller afsætning – som fx cand.merc., marketingassistent - eller for dig, der har planer om dit eget start-up.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Spansk (begynder) (hvis spansk vælges, kan du ikke have tysk/fransk og ej heller mulighed for andet A-fag fx matematik).

B-fag:

 • Afsætning
 • Historie
 • International økonomi
 • Matematik
 • Tysk el. fransk (fortsætter)
 • Virksomhedsøkonomi

C-fag:

 • Erhvervsjura
 • Informatik
 • Samfundsfag

VALGFAG

A-valgfag:

 • Afsætning
 • Fransk (fortsætter)
 • International økonomi
 • Matematik
 • Tysk (fortsætter)

B-valgfag:

 • Samfundsfag
 • Innovation

C-valgfag: 

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering
 • Idræt
 • Innovation
 • Psykologi
 • Retorik
 • Latin

HHX GIVER ADGANG TIL

På uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HHX-eksamen.

OPTAGELSE PÅ HHX

Læs mere om kravene for at blive optaget på uddannelsesguiden.dk

Du søger om optagelse på via optagelse.dk

Kontakt vores uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser på 5695 9700, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om HHX - du finder vores kontaktoplysninger andetsteds på siden.

HHX-bekendtgørelsen kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HHX og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner. 

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejledningen for yderligere information. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'.