Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

EUV er erhvervsuddannelse for dig, der er fyldt 25 år. EUV bygger videre på det, du allerede kan - hvis du har relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse i bagagen, bliver dit uddannelsesforløb kortere.

Du kan dog også tage en EUV, hvis du ikke tidligere har gennemført en uddannelse eller har erhvervserfaring.

En EUV foregår på fuld tid og består som regel af både skoleperioder og læreplads i en virksomhed.

Når du har tilmeldt dig en EUV, skal du have gennemført en realkompetencevurdering (RKV).

Det er skolen, der gennemfører RKV'en og dermed vurderer, om din evt. arbejdserfaring og/eller tidligere uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din EUV.

Læs mere om EUV på uddannelsesguiden.dk

Kontakt Virksomhedsservice eller studievejledningen for at tale med en konsulent om dine muligheder for at starte på en EUV. Se kontaktinfo til højre/nedenfor.

Adgangskrav

For at blive optaget på en EUV skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal være 25 år eller derover.
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit, med mindre du har en uddannelsesaftale (praktikplads) eller har 2 års relevant erhvervserfaring og derfor starter direkte på skoleundervisningen i hovedforløbet.

OBS: Opfylder du ikke undervisnings- eller karakterkravet, tilbyder skolen dig en optagelsesprøve i dansk og matematik efterfulgt af en samtale. På baggrund af resultatet af prøven samt samtalen træffer skolen afgørelse af, om du kan optages. Kontakt Virksomhedsservice for yderligere information. Kontaktoplysninger i spalten til højre/nedenfor.

Søg optagelse

> Søg om optagelse på optagelse.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din ansøgning. Se kontaktoplysninger til højre/nedenfor. 

Uddannelsesstart

Som voksen springer du grundforløb 1 over og begynder direkte på grundforløb 2. 

> Se datoer for uddannelsesstart