Covid-19

Fra mandag 29. november skal alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas. > Læs vores retningslinjer
 • Mikkel Molte Jensen, 2.q, HF:

  "Jeg vil anbefale HF til dig, der ønsker en generel gymnasial uddannelse, hvor alle døre i princippet står åbne."

HF: Højere forberedelseseksamen

HF  er målrettet dig, der planlægger at tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse som fx pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske eller finansøkonom - HF giver adgang til over 100 uddannelser på dette niveau.

HF kan tages på 2 år eller som HF-enkeltfag, hvor du selv bestemmer tempoet. Læs specifik information om HF-enkeltfag.

Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet efter HF. 

Undervisningen er især boglig, og der er meget klasseundervisning. HF har et rummeligt og trygt miljø. Vi sætter pris på, at mennesker er forskellige, men stiller også krav om deltagelse i undervisningen og aflevering af mange skriftlige opgaver.

OPBYGNINGEN AF HF

HF varer 2 år og er sammensat af obligatoriske fag, herunder to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst et valgfag.

Det første år har du primært obligatoriske fag. I slutningen af 2. semester skal du vælge din fagpakke. 

En fagpakke er målrettet et særligt område inden for erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelserne. Det kan fx være inden for det naturvidenskabelige eller pædagogiske område.

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du efter din eksamen supplere med en udvidet fagpakke. Vi tilbyder ikke den udvidede fagpakke på Campus Bornholm.

OBLIGATORISKE FAG

A-fag 

 • Dansk 

B-fag

 • Engelsk, historie 

C-fag 

 • Matematik, biologi, geografi, kemi, samfundsfag, religion

Desuden skal du vælge en fagpakke. Se beskrivelse af disse nedenfor.

FAGPAKKER

I slutningen af 2. semester skal du vælge en af nedenstående fagpakker:

1. Samfund og logik

 • Matematik B og samfundsfag B

  Fagpakken retter sig mod dig, der gerne vil arbejde med samfundsfaglige problemstillinger og er interesseret i business, finans og handel. Du kan fx læse videre til finansøkonom eller serviceøkonom, men også til folkeskolelærer, socialrådgiver eller en af de mange andre samfundsrettede uddannelser.

2. Mennesket i samfundet

 • Samfundsfag B og psykologi C

  Fagene i fagpakken giver mulighed for at blive klogere på samfund, natur og pædagogik. Hvis du drømmer om at blive pædagog, eller på andre måder at arbejde med mennesker, kan pakken være den rigtige for dig. Din eksamen vil også kunne bruges til en række uddannelser inden for natur- og kulturformidling, undervisning eller design.

3. Krop og menneske

 • Biologi B og psykologi C

  Fagpakken lægger op til, at du vil arbejde med sundhedsuddannelser, kroppen eller med naturvidenskab. Måske vil du være sygeplejerske, fysioterapeut, fitnessinstruktør eller radiograf eller på anden måde arbejde med mennesker.

VALGFAG

Valgfag på 1. semester

Allerede tilmeldingen til HF, skal du vælge hvilket et af følgende valgfag, du ønsker på 1. semester:

C-valgfag:

 • Idræt
 • Musik
 • Mediefag
 • Billedkunst
 • Tysk/fransk (fortsætter) - OBS: ved tilmeldingen på optagelse.dk bliver du bedt om at angive, om du ønsker tysk eller fransk som fortsætter-sprog. Det er dog ikke et krav, at du vælger et fortsættersprog - derfor kan du godt lade rubrikken være ubesvaret. 

Valgfag på 3. og 4. semester

Mod slutningen af 2. semester kan du vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag-B:

(At tage et fag på B-niveau kræver, at man først eller samtidig tager faget på C).

 • Mediefag 
 • Idræt
 • Biologi
 • Naturgeografi
 • Matematik
 • Psykologi
 • Samfundsfag 
 • Religion

Valgfag-C:

 • Billedkunst
 • Filosofi
 • Finansiering (evt. erhvervsøkonomi)
 • Idræt
 • Innovation
 • Latin
 • Mediefag
 • Musik
 • Psykologi
 • Retorik
 • Tysk

Udbuddet af valgfag kan variere lidt fra år til år - dermed kan der være visse af ovenstående fag, der ikke udbydes hvert år.

EKSAMEN PÅ HF

Du afslutter alle fag på HF med eksamen. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Der er både vinter- og sommereksamener.

Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis med dit gennemsnit. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer.

HF-EKSAMEN GIVER ADGANG TIL

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE

Læs mere om kravene for at blive optaget på HF (åbner i nyt vindue).

Søg om optagelse på HF (åbner i nyt vindue).

Kontakt studievejledningen eller uddannelsesadministration for de gymnasiale uddannelser, hvis du har brug for assistance i forbindelse med ansøgning om optagelse.  

STANDARDISERET VURDERING

Hvis du ønsker at starte på den 2-årige HF-eksamen, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen.

Læs om standardiseret vurdering på Campus Bornholm her.

VIL DU VIDE MERE OM HF

bekendtgørelsen til HF kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HF og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner

Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen eller administrationen, hvis du har spørgsmål om HF.

STUDIEVEJLEDNING

Du kan tale med os om alt. Se træffetider og kontaktoplysninger her

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Kontakt studievejleder Jane Marie Keil Strandmark 30650295, post@cabh.dk, for yderligere info og evt. ansøgning. 

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du eller dine forældre kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'. 

HENT SAMLET BESKRIVELSE AF HF

Læs samlet beskrivelse af HF. Hent pdf her