Elevtal på erhvervsuddannelser overrasker positivt

Antallet af elever er højere end forventet, når Campus Bornholm mandag 16. januar starter nye hold på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne.

Skolen havde oprindelig budgetteret med 115 elever, men det reelle tal viser sig nu at være ca. 10 pct. højere – nemlig 126. Og der er endda mulighed for enkelte eftertilmeldinger.

Uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, Claus Jørgensen, er ikke sen til at dele æren for den positive overraskelse med øens erhvervsliv.

”I mange brancher har man gjort en ekstraordinær indsats for at øge elevtallet - bl.a. ved oprette flere lærepladser. Det gælder ikke mindst i de brancher, der har givet udtryk for bekymring for at komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Man har altså ladet handling følge ord, og det vil vi gerne anerkende”, siger han.

Claus Jørgensen fremhæver, at især ernæringsassistent- og smedeuddannelserne har oplevet en søgning, der er et pænt stykke over det forventede.

”I august måtte vi aflyse det planlagte grundforløb 2 på smedeuddannelsen, fordi der kun var 2 tilmeldte. Nu kan vi starte et fuldt hold på 16 elever. Det er virkelig en positiv udvikling”, siger han.

Flere helt nye elever

Opbygningen af en erhvervsuddannelse afhænger af elevernes alder og erfaring, når de starter. Elever, der går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse, begynder således på grundforløb 1 med 20 ugers undervisning på skolen. Først derefter kan de starte på grundforløb 2.

De lidt ældre elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen, springer grundforløb 1 over og begynder direkte på grundforløb 2.

På det aktuelle grundforløb 2-hold kommer 60 af eleverne direkte fra grundforløb 1, mens de resterende 66 er helt nye på Campus Bornholm.

”I mine fire år på skolen har det altid været sådan, at de fleste af eleverne på grundforløb 2 kom direkte fra grundforløb 1. Men ved dette optag er det altså lykkedes at tiltrække en større andel helt nye elever, og det giver da grobund for en vis optimisme med hensyn til vores behov for at uddanne flere faglærte til øens erhvervsliv”, siger Claus Jørgensen.

LÆS MERE om erhvervsuddannelserne her

De meste populære uddannelser

De 126 elever er fordelt på i alt 11 erhvervsuddannelser. De mest populære er:

 • Tømrer – 25 elever
 • Elektriker – 23 elever
 • Detailhandel – 16 elever
 • Smed – 16 elever
 • Personvognsmekaniker 13 elever
 • Ernæringsassistent – 9 elever

5 facts om grundforløb 2

 1. Grundforløb 2 består af 20 uger på Campus Bornholms værksteder og faglokaler. Du har både praktisk og teoretisk undervisning.
 2. Du lærer at udføre i de praktiske opgaver, der hører til netop dit fag, så du er rustet til at begynde på dit hovedforløb, hvor du skal i lære i en virksomhed. På nogle uddannelser er der krav om bestemte certifikater, som du skal tage på grundforløbet. 
 3. Desuden har du en række grundfag - fx fremmedsprog, matematik, naturfag eller teknologi. Undervisningen lægger vægt på det, du får brug for at kunne i praksis - derfor afhænger dine grundfag også af, hvilken uddannelse du går på. Vi spilder ikke tiden på teoretisk viden, som du aldrig får brug for.   
 4. Du har også valgfag. Det kan være ekstra grundfag, erhvervsfag, støttefag eller fag på højt niveau. 
 5. Du afslutter med en prøve, som skal bestås, før du kan komme videre til skoleundervisningen i hovedforløbet. 
Model.Content.AltText