Færre prøver til sommer

En aftale med opbakning fra alle Folketingets partier betyder, at afgangseleverne på de gymnasiale uddannelser skal til færre prøver til sommer.

Parterne bag aftalen har bl.a. besluttet, at elever i 3.g skal op til 4 prøver – mod de sædvanlige 7.

På HF bliver alle prøver i udgangspunktet afholdt som planlagt – dog med den væsentlige tilføjelse, at HF-eleverne kan bede om komme op til blot fire eksamener og få deres standpunktskarakter i de resterende fag overført til eksamensbeviset.

Gymnasierektor og vicedirektør på Campus Bornholm, Lisbeth Hvid Christensen, glæder sig over, at elever og lærere nu har fået afklaring på de overordnede rammer for de afsluttende prøver.

”Det er en fin aftale. Og det er godt, at de elever, der har udtrykt nervøsitet for sommerens eksaminer, nu får ro i maven. Jeg synes, at der med aftalen bliver vist forståelse og taget højde for den indflydelse som COVID-19 har haft på de kommende studenters uddannelsesforløb”, siger hun.     

Aftalen betyder desuden, at:

 • Alle prøver afholdes som normalt i 1.g og 2.g
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på erhvervsuddannelserne. Det skyldes, at der allerede er indført en høj grad af fleksibilitet i prøveafviklingen på erhvervsuddannelserne.
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på bl.a. FVU, AMU og AVU.

Læs mere om aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

F A K T A 

STX, HHX, HTX

 • 1.g og 2.g – Alle prøver afholdes. 

 • 3.g. – 4 prøver: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag (A og B-niveau) eller andet A-niveaufag. Elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, skal til prøve i dansk (skriftligt) og 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag. (Elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, og som alene fik en karakter for det skriftlige produkt, kan vælge at få annulleret karakteren og gå til mundtligt forsvar og få en ny samlet karakter.) 

HF mv.

 • 1. HF/HF-enkeltfag/GSK/SOF/GIF – Alle prøver afholdes

 • 2. HF – Alle prøver afholdes. En elev kan dog bede sin skole/institution om kun at komme til fire prøver (skriftlig dansk samt tre udtrukne prøver).

EUX

 • Merkantile EUX-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år – Alle prøver afholdes som normalt.

 • Tekniske EUX-elever, der ikke afslutter deres uddannelse - Alle prøver afholdes som normalt.

 • Merkantile EUX-elever, der afslutter det studieforberedende år og tekniske EUX-elever, der afslutter deres uddannelse – 4 prøver: Mundtligt forsvar af EOP, dansk (skriftlig) samt yderligere to mundtlige prøver.

Erhvervsuddannelser

 • Alle prøver afholdes som udgangspunkt - med mulighed for lokal fleksibilitet.

AMU

 • Alle prøver afholdes som udgangspunkt.

FVU

 • Alle prøver afholdes som udgangspunkt.

FGU

 • Den enkelte institution afgør, ud fra en pædagogisk og faglig vurdering, om eleverne skal til prøve, eller om de får ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter

AVU

 • Alle prøver afholdes.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet