Invitation til debatmøde

Vi har efterhånden hørt det så mange gange:


”Bornholm kommer i allernærmeste fremtid i alarmerende grad til at mangle kvalificeret arbejdskraft!”

Men hvad kan vi sammen gøre?

Det satte Campus Bornholm (Boost Bornholm) fokus på ved et kick-off møde tilbage i efteråret 2021.

Her blev den brændende platform synliggjort, og gode historier omkring læreforhold blev delt af såvel lærlinge som arbejdsgivere.


Corona spændte ben for de opfølgende møder, som var tiltænkt, men nu er tiden kommet til at fortsætte drøftelserne omkring hvilke indsatser og tiltag, som er nødvendige, hvis Bornholm skal forblive en bæredygtig ø.


Der inviteres derfor til debatmøde på Rønne Teater torsdag d. 1. december kl. 15.00 - 17.30.


Her kommer tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind samt tidligere direktør i KL og kommunaldirektør på Bornholm Laila Kildesgaard og giver deres syn på fremtidens arbejdsmarked og særligt arbejdskraft på Bornholm.


"Hvad kan gøres for at ”fastholde” medarbejderne længere på arbejdsmarkedet?, hvad kan gøres for at øge tilflytningen og mindske fraflytningen?, hvordan kan Bornholm samlet set bedst udnytte den arbejdskraft, der er til rådighed? Hvilke politiske prioriteringer er nødvendige?"


Oplæggene efterfølges af ”sofadebat”, hvor der drøftes tiltag, virkelighed og politik med employer branding partner Jesper Kofod Andreasen fra BHS Logistics, projektleder Henrik Juul-Pedersen fra Boost Bornholm og borgmester Jacob Trøst.


Detaljeret program for eftermiddagen kan ses til højre.


Tilmelding senest mandag d. 28. november på mail til: boost@cabh.dk 

Debatmøde - torsdag 1. december 2022

Tid: 15.00 - 17.30

Sted: Rønne Teater, Teaterstræde 2, 3700 Rønne

 

Program

15.00: Velkomst v/facilitator Mads Akselbo Holm.

15.10: Fremtidens arbejdskraft v/Søren Pind, tidl. Uddannelses- og Forskningsminister.

15.40: Ledelse og motivation i en bornholmsk kontekst v/Laila Kildesgaard, tidl. kommunaldirektør i BRK.

16.10: Sofasamtale om initiativer, virkelighed og politik ...

• Jacob Trøst, Borgmester i BRK.

• Henrik Juul-Pedersen, projektleder Boost Bornholm.

• Jesper Kofod Andreasen, Employer Branding Partner i BHS Logistics.

16.40: Spørgsmål og refleksion fra salen.

17.10: Networking og forfriskning.