Nyt tilbud: 3-årig HF for elever med behov for ro, tid og struktur

Fra næste skoleår opretter Campus Bornholm en særlig HF3-klasse, hvor eleverne får et år ekstra til at tage deres HF-uddannelse. 

Eleverne i HF3-klassen gennemgår det samme pensum som eleverne på den 2-årige HF, og uddannelsen giver adgang til at søge ind på de samme videregående uddannelser.

"Men vi har skruet HF3-uddannelsen sammen, så rammerne i højere grad er tilpasset elever med særlige behov. Det kan være fx ordblindhed, en fysisk/psykisk diagnose eller lignende udfordringer der betyder, at de har brug for mere tid, mere struktur og mere støtte", siger gymnasierektor og vicedirektør på Campus Bornholm, Lisbeth Hvid Christensen. 

Det ekstra år betyder, at HF3-eleverne får 9-12 faglige lektioner samt 1-2 lektioner med fx ordblindeundervisning, understøttende aktiviteter eller lektielæsning. På den 2-årige HF er det ugentlige antal faglige lektioner 16-17.

"Det betyder, at deres skoledage bliver mere overskuelige, og at de har færre lektier og opgaver", forklarer Lisbeth Hvid Christensen.

Færre elever i klassen

HF3-klassen får et fast klasselokale det meste af første og andet år. Vurderingen er, at der vil være 16-20 elever i klassen, der i vid udstrækning får faste lærere. 

Valgfag og fagpakkefag foregår sammen med eleverne på den 2-årige HF.

Det kommende HF3-tilbud er udviklet i samarbejde med Nordvestsjællands HF og VUC, der har haft HF3-klasser i to år.

"Vi glæder os over, at vi nu også får et målrettet tilbud til de her elever, som har de faglige og sociale kompetencer til at tage en HF, men som risikerer hurtigt at blive slidt op, hvis de skal tage den på de sædvanlige vilkår", siger Lisbeth Hvid Christensen. 

HF3 er ikke et specialuddannelsestilbud. Uddannelsen skal ses som led i en samlet plan for en professionsuddannelse eller en anden kort eller mellemlang videregående uddannelse.

En HF-eksamen er – uanset om den er 2 eller 3-årig - adgangsgivende til en række professionsuddannelser som fx lærer, sygeplejerske og pædagog eller andre korte eller mellemlange uddannelser inden for fx IT, administration eller bank- og finanssektoren.