Øget fokus på dalende motivation

P R E S S E M E D D E L E L S E:

Campus øger fokus på ’genkendelsens lede’ blandt elever

Campus Bornholm styrker indsatsen for at støtte elever, som mistrives med fjernundervisning. Forældre opfordres til at kontakte skolen, hvis deres børn er ved at miste modet.

Januar, gråvejr og fjernundervisning på ubestemt tid.

Campus Bornholm har fra årets start øget fokus på, at en stigende andel af eleverne på gymnasie- og erhvervsuddannelserne har svært ved at bevare motivationen.

Selv om forårets erfaringer med online-undervisning har løftet den faglige kvalitet markant, oplevede mange elever, hvad gymnasierektor Lisbeth Hvid-Christensens betegner som ’genkendelsens lede’, da de før jul blev sendt hjem til en ny periode med undervisning via nettet.

”Vi er meget opmærksomme på, at mange af eleverne forekommer at være endnu mere demotiverede end under nedlukningen sidste år. Det kan skyldes, at de allerede én gang har oplevet, hvor tungt det bliver i længden. Og den mørke tid på året gør det nok heller ikke nemmere at bevare humøret”, siger hun.

”Selv om vi har skærpet opmærksomheden på elevernes trivsel, kan vi ikke via en computerskærm have samme føling med dem som deres forældre”

Skolen lægger derfor megen vægt på at fortælle eleverne, at de skal kontakte en lærer eller vejleder, hvis online-undervisningen er begyndt at gøre rigtig ondt.

Men lærere, mentorer og vejledere er også selv opsøgende i forhold til at tage kontakt til elever, som viser tegn på at hænge i bremsen, forklarer Claus Jørgensen, der er uddannelseschef for erhvervsuddannelserne.

”Vi reagerer med det samme, når vi ser tegn på, at det går den gale vej. Eleverne skal vide, at vi tænker på dem, og at vi er der for dem – bare ikke fysisk. Og vi har forskellige muligheder for at tilbyde hjælp og støtte – både med det faglige, og hvis det handler om mere personlige udfordringer”, siger han.

Campus Bornholm har desuden skrevet til eleverne, at det efter aftale er muligt for dem at få lov til at komme ind på skolen for at følge online-undervisningen, hvis det slet ikke fungerer for dem at sidde derhjemme.

Campus Bornholm opfordrer også elevernes forældre til at tage kontakt til skolen på 5695 9700, hvis de vurderer, at deres børn er ved at miste modet.

”Hvis det er ved at skride, er det vigtigt, at forældrene kontakter os. Selv om vi har skærpet opmærksomheden på elevernes trivsel, kan vi ikke via en computerskærm have samme føling med dem som forældrene”, understreger Lisbeth Hvid-Christensen.

Hun tilføjer, at skolen kun må gå i dialog med forældre til elever over 18 år, hvis eleven giver sit samtykke.

”Men det forhindrer jo ikke, at de lige kan prikke til os, hvis deres barn har det svært. Så kan vi selv følge op over for eleven”, siger rektoren.

Forældrene kan desuden hjælpe eleverne med at skabe en struktur på dagen, ved at indrette en fornuftig arbejdsplads til dem og sikre, at de har ro til at arbejde.

Gode råd til fjernundervisningsramte elever:
Tænd kameraet, hold pauser og drop perfektionismen  

En af de helt centrale erfaringer fra forårets fjernundervisning er, hvor meget det betyder, at eleverne slår kameraet på deres computere til, når de mødes i de digitale klasseværelser.

”Der er nogle af eleverne, der ikke er vilde med det. Men det er altså meget vigtigt, at de tænder deres kamera efter lærernes anvisninger. Dels fordi er rigtig svært for lærerne at undervise elever, de ikke kan se, dels fordi det trods alt giver dem en oplevelse af at være sammen med klassen”, siger gymnasierektor Lisbeth Hvid-Christensen. 

Det vigtigste råd til eleverne er dog, at de skal kontakte en lærer, en studievejleder, en mentor eller deres uddannelsesleder, hvis det hele er ved at blive for tungt.

”Lad være med at give op. Og lad være med at gemme dig. Vi ved godt, at det er svært, men vi ved også, hvordan vi kan hjælpe”, understreger Claus Jørgensen, uddannelseschef for erhvervsuddannelserne.

Skolens øvrige gode råd til fjernundervisningsramte elever er:

  1. Start skoledagen, som du plejer: Stå op, spis morgenmad og gør dig klar til første modul.
  2. Sørg for et ordentligt arbejdsmiljø derhjemme med lys, ro, god stol og bord, hvor man kan have sine bøger opslået osv. (det er rigtig dårlig idé at sidde i sengen).
  3. Kontakt din uddannelsesleder eller studievejleder, hvis der ikke er plads eller arbejdsro derhjemme. Så kan I lave en aftale om, at du får lov til at sidde på skolen.
  4. Vær fokuseret på undervisningen. Læg telefonen væk… langt væk… (med mindre du skal bruge den til at være på TEAMS - se råd nr. 5).
  5. Hvis TEAMS fungerer skidt på din PC, kan du deltage via din telefon - den virker som regel fint.
  6. Hold pauser i pauserne og træk væk fra skærmen. Få gerne lidt frisk luft – evt. ved at lufte ud i rummet, men en lille gåtur er endnu bedre. Ilt er godt for hjernen.
  7. Lad være med bruge pauserne på at spille – giv dit hoved ro, så du er skarp, når lektionerne starter igen.
  8. Drop perfektionismen: Ting, der skal skrives og afleveres i timen, skal afsluttes i timen. Sid ikke bagefter for at rette til og for at gøre det perfekt – hverken du eller læreren får det ud af det, som er meningen, hvis du arbejder for meget.
  9. Husk dig selv på, at vi er i en helt ekstraordinær situation lige nu, men at vi går mod lysere tider. Tag en uge ad gangen… så ses vi lige pludselig på skolen igen😊.