Region hovedstaden bevilliger støtte til projektet 'Uddannelses-Ø Bornholm'

Torsdag d. 16. maj 2024 bevilligede Region Hovedstaden støtte til projekt Uddannelses-Ø Bornholm.

Projektet skal over en 3-årige periode fra 2025 til og med 2027 igangsætte indsatser, der kan tiltrække unge og voksne til at tage en uddannelse på en af institutionerne i campusfællesskabet.

Projektets overordnede indsatser er markedsføring af og rekruttering til uddannelsesmulighederne på Bornholm, skabe en større tilknytning af de studerende til uddannelserne, mindske frafaldet på uddannelserne samt skabe et unikt uddannelsessted, så elever/studerende oplever en større relation til Bornholm, så de efterfølgende tager et job og bosætter sig på øen. 

Tilknytningen skal bl.a. ske ved at skabe attraktive uddannelsesmiljøer internt og på tværs af uddannelserne i campusfællesskabet, indføre åbne værksteder udenfor skolens ’normale åbningstid’ til brug for skolens nuværende, kommende og afsluttede elever og studerende for at skabe synlighed og bevidsthed om uddannelsesmulighederne på Bornholm samt etablering af hybridundervisnings-faciliteter og en virtuel guide til øens uddannelser. 


”Projektet har stor betydning for Bornholm, da det medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de Bornholmske virksomheder tillige med det sikrer,
at udbuddet af erhvervs- og videregående uddannelser kan opretholdes og evt. udbygges på Bornholm.”

Uddannelseschef Claus Jørgensen om projektet.


Projekt forventer at tiltrække mindst 100 nye elever/studerende til uddannelserne på Bornholm set i forhold til de kendte søgetal til de bornholmske uddannelser.

 

Projektet finansieres med støtte fra:

Den Europæiske Socialfond - Kr. 4.617.868,00

Regionale udviklingsmidler fra Region Hovedstaden - Kr. 4.040.634,50

Kontant kommunalt tilskud fra Bornholms Regionskommune - Kr. 630.539,00

Egen medfinansiering - Kr.  2.255.628,50