Start på EUS

Har du allerede en studentereksamen fra HF, HTX eller STX i bagagen?

Har du fundet ud af, at du vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og arbejde som fx lægesekretær, revisor, advokatsekretær, kontorassistent eller butiksassistent?

Så er den merkantile suppleringsuddannelse EUS (Erhvervsuddannelse for studenter) en oplagt mulighed for dig.

Start på Campus Bornholm 9. maj. Tilmeld dig her.

Uddannelsen varer blot 5 uger. Derefter er du kvalificeret til at begynde på et hovedforløb for handel-, kontor- og forretningsområdet.

Den merkantile gymnasieuddannelse, HHX, giver direkte adgang til et hovedforløb.

EUS er sat sammen på en måde, så der ikke er tale om gentagelse de fag, du allerede har haft på gymnasiet, men supplerer med viden og kompetencer inden for bl.a. erhvervsøkonomi og afsætning. Forløbet afsluttes med en eksamen.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte EUD-studievejlederen, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Her finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark: UddannelsesGuiden 

  • Anne-Marie Lyster Riis

    Mentor- & BTU-koordinator
    3065 0229