UDDANNELSESVALG 2021: Spørgsmål og svar om EUD

Her finder du svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse. 

Du er meget velkommen til at kontakte EUD-studievejlederen, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Hvilke EUD-uddannelser har Campus Bornholm?

Hvilke adgangskrav er der til en erhvervsuddannelse?

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal du have afsluttet grundskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.

Hvis du søger direkte efter 9. eller 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat. Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen og få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid opfylde din undervisningspligt.

Se video, grafik samt læs om ansøgningsprocessen og adgangskravene her: Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse og her: Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Hvordan søger jeg ind på en erhvervsuddannelse?

Du søger via siden Optagelse.dk.

Elever i grundskolen benytter et UNI-login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID.

Læs mere om, hvordan det foregår på Optagelse.dk.

Hvilke adgangskrav er der til en EUX?

Med EUX kombinerer du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Der gælder de samme adgangskrav til eux som til erhvervsuddannelser uden EUX.

Læs mere om EUX på Campus Bornholm

Læs om adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Hvordan vælger jeg en EUX

Du skal søge om optagelse på en erhvervsuddannelse på Optagelse.dk
Valget af EUX sker først, når du er startet på uddannelsen. Men du skal angive i din ansøgning, at du er interesseret i EUX.

Det er ikke alle erhvervsuddannelser, der udbydes med EUX.

Læs hvilke uddannelser Campus Bornholm udbyder med EUX.

Hvad er grundforløb 1?

Grundforløb 1 er et indledende forløb til erhvervsuddannelserne, hvor du får indblik i forskellige uddannelser og brancher, før du vælger en erhvervsuddannelse. 

Grundforløb 1 varer 20 uger dvs. et halvt skoleår. I slutningen af forløbet vælger du, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage.

Grundforløb 1 er for dig, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du kan starte i grundforløb 1 til og med august måned to år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Grundforløb 1 kaldes også grundforløbets 1. del.

Læs mere indholdet om af de fem grundforløb på Campus Bornholm.

Hvad betyder hovedområde og fagretning?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1. Her skal du vælge et hovedområde og en fagretning.

Fagretning

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Du kan se, hvilke fagretninger Campus Bornholm udbyder her.  

Hovedområde

Alle vores fagretninger udbydes inden for et af disse tre hovedområder: 

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Teknologi, byggeri og transport

Når du søger om optagelse, skal du i din ansøgning angive, både hvilket hovedområde og hvilken fagretning, du ønsker. 

Læs mere her om om fagretninger, hovedområder og grundforløb:

Grundforløbets 1

Grundforløbets 2

 

Hvad gør jeg, hvis studievalgsportfolien ikke blev vedhæftet ansøgningen?

Hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse fra 9. eller 10. klasse, skal din studievalgsportfolio vedhæftes som bilag til din ansøgning på optagelse.dk.

Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver ansøgningen.

Hvis I ikke fik vedhæftet studievalgsportfolien, skal I kontakte Campus Bornholms Uddannelsesadministration for EUD på 5695 9700.

Hvis du er i tvivl om, om I fik vedhæftet studievalgsportfolien, kan du eller en af dine forældre logge på ansøgningen på Optagelse.dk og tjekke under fanen Underskrifter og bilag.

Se Optagelse.dk.

Hvornår får jeg besked om optagelse?

Når du har søgt ind på en af vores erhvervsuddannelser, sker der følgende:

Efter du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, skal vi vurdere, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget på uddannelsen.

Opfylder du adgangskravene, får du besked om, at du er optaget.

Opfylder du ikke adgangskravene, indkaldes du til en optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale på skolen.

Se video, grafik samt læs om ansøgningsprocessen og adgangskravene her: Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse og her: Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Hvad er en uddannelsesaftale?

Senest når du begynder på dit hovedforløb (efter grundforløb 1 og 2), skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed om at få en praktikplads hos dem. 

Her foregår en stor del af undervisningen nemlig i en virksomhed, hvor du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om, at du kan komme i praktik hos dem.

Læs mere om hovedforløb og praktik

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du på mange uddannelser komme i skolepraktik.

Læs mere om uddannelsesgaranti og skolepraktik.

Kan jeg søge direkte ind på grundforløb 2 efter 9. eller 10. klasse?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du normalt begynde på grundforløb 1. 

Du kan dog starte direkte i grundforløb 2, hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en praktikplads).

Hvordan bliver jeg optaget, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du enten til en optagelsesprøve eller en samtale eller begge dele.

Du skal til en optagelsesprøve, hvis:

 • Du ikke opfylder karakterkravene

Du skal til samtale, hvis:

 • Du er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller
 • du ikke består folkeskolens afgangseksamen

Du skal både til optagelsesprøve og til samtale, hvis

 • Du ikke opfylder karakterkravene og
 • er vurderet ikke-uddannelsesparat eller
 • ikke består folkeskolens afgangseksamen

Læs mere om optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsessøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats (KUI):

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Se Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI)

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg har tekniske problemer?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelses.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på Optagelse.dk.

På optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger. Se optagelse.dk/ungdom

 • Anne-Marie Lyster Riis

  Mentor- & BTU-koordinator
  3065 0229

Video: Sådan fungerer EUD

Har du helt styr på, hvordan en erhvervsuddannelse er skruet sammen og kender du dine valgmuligheder?

Få et godt overblik på under 3 minutter, når chefen for EUD forklarer det vigtigste.