UDDANNELSESVALG 2021: Spørgsmål og svar om gymnasiet

Her finder du svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en gymnasial uddannelse. 

Du er også velkommen til at kontakte vores uddannelsessekretærer på 5695 9700, som kan svare på mange af dine praktiske spørgsmål. 

Har du brug for en snak om de enkelte uddannelser, kan du skrive til post@cabh.dk eller kontakte:

 • HF: Studievejleder Jane Marie Keil Strandmark, 3065 0295
 • HHX: Studievejleder Bente Dohn, 2461 6030 
 • HTX: Studievejleder Claus Steenberg, 3065 0214
 • STX: Uddannelsesleder Klaus Kristiansen, 6012 1807

Hvilke adgangskrav er der til HF, HHX, HTX eller STX

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse eller en 2-årig HF.

Derudover gælder en række andre krav, som varierer alt efter, om du søger HF eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er også forskellige krav alt efter, om du søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. 

Se også videoer og grafikker om adgangskravene.

Hvordan søger jeg ind på en gymnasial uddannelse?

Du søger via hjemmesiden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI-login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID.

Se hvordan du udfylder ansøgningen. 

Bemærk at ansøgningsfristen er den 1. marts.

Hvordan vedhæfter jeg studievalgsportfolien til min ansøgning?

Studievalgsportfolien skal vedhæftes som bilag til din ansøgning til gymnasial uddannelse på optagelse.dk.

Det er vigtigt, at I vedhæfter studievalgsportfolien, før din forælder/dine forældre underskriver og dermed sender ansøgningen.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Senest 1. maj får du besked om, at der er reserveret en foreløbig plads til dig.

Din plads er foreløbig, indtil du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen. Resultatet af afgangseksamen er klar sidst i juni, og herefter får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget.

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, indkalder vi dig til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på HF direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve og optagelsessamtale på de gymnasiale uddannelser.

 

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer med www.optagelse.dk?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om at udfylde din ansøgning, kan du få hjælp af optagelse.dk's support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

Du finder desuden en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsesansøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund, hvor du kan få hjælp og vejledning. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen, hvis:

 • du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • du går i 10. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat.

eVejledning, hvis:

 • du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • du er over 25 år.

Læs mere om eVejledning

Den kommunale ungeindsats, hvis:

 • du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

Find Den kommunale ungeindsats i din kommune.

 • Uddannelsesadministrationen for gymnasiet

  HF, HHX, HTX, STX
  5695 9700