Ungerådets nye formand går på campus

Amar Dlakic er 16 år og førsteårsstuderende på STX, hvor han målrettet følger sundhedslinjens vej frem til medicinstudiet om nogle år. Den 11. marts blev Amar valgt ind til formandskabet i Bornholms Ungeråd, hvor han sammen med sine rådsfæller kæmper de unges sager på øen. 

Man fyldes med glæde, når man møder Amar, der udover sit veltalende og reflekterede væsen, ikke skjuler sit store hjerte for andre, og det er særligt de bornholmske unges mentale trivsel, der ligger ham på sinde.

”Det er super vigtigt at være opmærksom på den voksende gruppe af unge, der lever i social isolation og som ikke bliver grebet ordentligt. Her det altafgørende at levere den forebyggende indsats, for pludselig er det for sent”, siger han. 

I sin hverdag på Campus Bornholm møder Amar mange unge, som netop isolerer sig, fordi de ikke indgår i nogle stærke sociale grupperinger.

”Et campus som vores kan være med til at forstærke problemet med social isolation, fordi rammerne ikke nødvendigvis giver den tryghed, som mange unge har brug for".

"Vi har et fantastisk campus på Bornholm, men der er helt sikkert plads til at forbedre vilkårene for dem, der ikke føler sig trygge på en stor skole med mange forskellige kulturer”.  

Helt konkret fremsætter Amar ønsket om etableringen af flere støttegrupper og foreslår en ung-til-ung model, hvor man kan udveksle erfaringer og tale om tunge emner som fx skilsmisser, sygdomsforløb og dødsfald.

> Mød Amar og hør lidt mere om hans mærkesag i videoen her 

Du kan også besøge Ungerådets hjemmeside og læse mere om deres mange aktiviteter - Bornholms Ungeråd