Velkommen til 395 nye elever

Campus Bornholm byder i denne uge velkommen til et nyt skoleår og ikke mindst 395 nye, forventningsfulde og spændte elever. Mandag 7. august har 299 første skoledag i 1.g på en af vores gymnasiale uddannelser. Tirsdag 8. august tager 97 elever hul på en erhvervsuddannelse. 

Antallet af nye elever på Campus Bornholms ungdomsuddannelserne er dermed over 10 procent højere end august i fjor, hvor der samlet var 355 nye elever.

”Det bliver dejligt at få liv og spræl i bygningen igen efter sommerferien. Vi glæder os til at tage rigtig godt imod de nye elever. Starten på et nyt skoleår er altid noget særligt – naturligvis først og fremmest for eleverne, men bestemt også for medarbejderne på skolen”, siger Inge Prip, direktør og fungerende gymnasierektor på Campus Bornholm.

Antallet af nye elever ved skolestart har i de senere år svinget mellem 350 og 400. Baseret på Bornholms Regionskommunes opgørelse over, hvor mange elever der afslutter grundskolen frem til 2031, forventes niveauet at holde sig nogenlunde stabilt i frem til 2026. Derefter kan der komme nogle år med fald.

Tilfredsstillende optag på erhvervsuddannelser

Både lokalt og nationalt er der stort fokus på behovet for et øget elevtal på erhvervsuddannelserne (EUD). Uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, Claus Jørgensen, betegner årets optag som ”tilfredsstillende” og hæfter sig ved, at det fortsat er sådan, at en større andel af de bornholmske unge end i det øvrige land vælger en erhvervsuddannelse. 

”Men vi er ikke i mål. Vi har nogle superspændende uddannelser, der åbner for et hav af jobs og efteruddannelsesmuligheder – og det skal vi have endnu flere unge til at åbne øjnene for. Det er et langt træk, men vi fortsætter indsatsen”, siger han.

20 af de nye EUD-elever er ’voksne’ – forstået på den måde, at de ikke kommer direkte fra grundskolen, men har arbejdet eller været i gang med en anden uddannelse i et eller flere år. Disse elever begynder på grundforløb 2 på hhv. smede- og tømreruddannelsen.

”I august 2022 måtte vi aflyse grundforløb 2 på smedeuddannelsen på grund af for få tilmeldinger. I år har vi 10 elever på smedeholdet, hvilket blandt andet kan tilskrives den øgede rekrutteringsindsats, vi har gennemført i samarbejde med øens metalvirksomheder. Det er positivt og giver os en tro på, at vi kan trække udviklingen i den rigtige retning”, siger Claus Jørgensen. 

Uddannelseschefen tilføjer, at Campus Bornholm i de kommende måneder vil dykke dybere ned i, hvilke faktorer der er afgørende for de bornholmske unges valg af uddannelse efter grundskolen.

Sådan er de nye elever fordelt

ERHVERVSUDDANNELSER (EUD)

Grundforløb 1 Teknologi, Byggeri og Transport: 61 

Grundforløb 1 Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser: 8

Grundforløb 1 Kontor, Handel og Forretningsservice: 7

Grundforløb 2 Smed: 10

Grundforløb 2 Tømrer: 10

GYMNASIALE UDDANNELSER

STX: 154

HF: 69 (heraf 15 elever på den særlige 3-årige HF)

HHX: 58

HTX: 18