• EUS - Erhvervsuddannelse for Studenter

Hvis du allerede har en studentereksamen fra HF, HTX eller STX i bagagen, kan du på blot 5 uger tage den merkantile suppleringsuddannelse EUS. Derefter er du kvalificeret til at begynde på et hovedforløb for handel-, kontor- og forretningsområdet.

Se hvornår vi udbyder uddannelsen i 2022

Den merkantile gymnasieuddannelse, HHX, giver direkte adgang til et hovedforløb.

EUS er en oplagt vej for dig, der har taget en studentereksamen, men har fundet ud af, at du vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og arbejde som fx lægesekretær, revisor, advokatsekretær, kontorassistent eller butiksassistent. 

EUS er sat sammen på en måde, så der ikke er tale om gentagelse de fag, du allerede har haft på gymnasiet, men supplerer med viden og kompetencer inden for bl.a. erhvervsøkonomi og afsætning. Forløbet afsluttes med en eksamen.

Hvis du vil vide mere

Du er meget velkommen til at kontakte EUD-studievejleder, Bjarne Bech, hvis du har spørgsmål. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Her finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark: UddannelsesGuiden