Smed

Som smed vil du lære at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller. En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Med svejsning og anden bearbejdning kommer du til at samle forskellige dele, og du monterer eller demonterer de færdige elementer. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic. En smed kan arbejde på forskellige slags værksteder eller starte egen virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage hele uddannelsen til smed på Campus Bornholm.

 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Metalræs’ – læs mere her..  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:
• Dansk på E-niveau
(Bemærk: Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)
• Matematik på E-niveau
• Engelsk på E-niveau
• Fysik på F-niveau
Derudover skal  du opfylde følgende certifikatkrav:
• Arbejdsmiljø og Sikkerhed, svejsning og termisk skæring  (paragraf 26-kursus)
• Førstehjælp og brand
• Brand v. gnistproducerende værktøj

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. I løbet af oplæringstiden er der 4 skoleindkald i op til 10 ugers varighed. Det fjerde indkald er afsluttende med svendeprøve.

Uddannelsen er rettet mod specialet Klejnsmed. Som Klejnsmed lærer du at arbejde med computerstyrede maskiner og lave tegninger og diagrammer. Du bliver også undervist i at vedligeholde de forskellige maskiner, du arbejder med. Derudover lærer du også at lave ting i metalplader som f.eks. en læssegrab, altaner samt havebænke og andre smedede objekter, som kræver håndværksmæssig færdighed.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 5 år inklusive grundforløbet. Der er dog mulighed for efter 1 år og 6 mdr. at afslutte uddannelsen som Smed (bearbejdning).

Videreuddannelse

Du kan tage hele smedeuddannelsen på Campus Bornholm.

Som smed kan du blandt andet videreuddanne dig til Maskinmester, Produktionsteknolog, Energiteknolog, Driftsteknolog offshore, Installatør VVS og Professionsbachelor i Eksport og Teknologi. Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

EUX

Du kan tage hele smedeuddannelsen med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX Smed her.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om smedeuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til smedeuddannelsen her.

07. Februar 2012
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282