Boost Bornholm 2019 - 2022 (projektet er afsluttet)

Projektet er afsluttet, men vi tilbyder fortsat hjælp og rådgivning til virksomheder og personer, der er interesserede i uddannelse og opkvalificering. 

> Kontakt Virksomhedsservice for mere info 

Har du eller din virksomhed brug for et uddannelses-boost? Vi hjælper jer med alt det praktiske, så I hurtigt kan komme i gang med at lære nyt og blive dygtigere.

Vi kan gøre det nemt for dig at komme i uddannelse eller på kurser, der gør dig dygtigere til dit job - og dermed gør dig til en endnu mere værdifuld medarbejder. 

Vi kan sikre din virksomhed, at det bliver praktisk og økonomisk overskueligt at uddannelsesløfte dine medarbejdere - og dermed øge jeres konkurrenceevne.

Vi kan hjælpe ledige med evner og vilje til at komme i gang med en uddannelse, der kan skærpe deres CV - og dermed giver dem en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Bornholm, A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører. 

Vores opgave er at hjælpe virksomheder, borgere i job og ledige med at navigere sikkert og effektivt igennem uddannelsesjunglen.

Vi tilbyder 360 graders service til virksomheder, personer i job og ledige, der vil dygtiggøre sig gennem uddannelse.

Uanset om det er en virksomhed eller en borger, der kommer til os med et ønske om uddannelse, så sender vi dem ikke videre, før vi har lagt en komplet plan, der kommer rundt om alle aspekter i forhold til deres ønsker, økonomi, behov og muligheder. 

Skal vi aftale et møde og komme i gang?

VORES TILBUD TIL PERSONER I JOB OG LEDIGE

Vores 360 graders-service til dig - uanset om du er i job eller ledig - omfatter:

Du får overblik over dine uddannelsesmuligheder

Der bliver gennemført en vurdering af dine kompetencer og erfaringer. Formålet er at sikre, at du ikke skal bruge tid på noget, du kan i forvejen.

Du får en uddannelsesplan med et præcist overblik over dit uddannelsesforløb.

Din eventuelle arbejdsgiver får en finansieringsplan med et overblik over de omkostninger og tilskuds- og refusionsmuligheder, der er forbundet med dit uddannelsesforløb.

Du får hjælp til holde styr på ansøgninger, tilmeldinger og anden administration.

Kontakt os, hvis du har brug for et boost...

VORES TILBUD TIL VIRKSOMHEDER

Vores 360 graders-service til virksomheder omfatter:

Vejledning til at få overblik over, hvilke uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder, der er både for jeres faglærte og ufaglærte medarbejdere.

En finansieringsplan med orientering om tilskudsmuligheder via uddannelses- og beskæftigelses- systemet samt eventuelle kompetencefonde.

Uddannelsesplaner for medarbejderne.

Realkompetencevurdering af dine medarbejdere.

Guidning og vejledning om tilmelding til uddannelsesaktiviteter.

Evt. anden rådgivning og vejledning, der kan gøre det nemmere for jer at planlægge og gennemføre et større uddannelses- og kompetenceløft. 

Kontakt os, så vi kan aftale et møde.

 

 

 

 

Boost Bornholm er fysisk placeret på Campus Bornholm. Samarbejdet er støttet med finansiering fra Den Europæiske Socialfond, Dansk erhvervsfremme og Bornholms Regionskommune.