Turbo-uddannelse rammer plet

Det seneste hold turbokokke fra april 2022. Fra venstre til højre ses: Erik Eriksen, Stinamy Jørgensen, Jimmi Sommer, Stephanie Halberg, Stine Juel Flygare, Dan Halberg, Augustin Kolerus Lindvad, Jan Olsen, Nis Staack, Morten Palsby, Loftur Loftsson og underviser Rennie Kure. - Foto: Campus Bornholm

Planer om nye turbo-uddannelser til voksne

Campus Bornholm har med sin blot 24 uger lange ’turbo-uddannelse’ til kokkefaget fundet den rigtige opskrift på, hvordan ufaglærte køkkenmedhjælpere på rekordtid kan opkvalificeres til faglærte kokke med svendebrev og styr på den finere gastronomi.

I en ny evaluering uddeler deltagerne således topkarakterer til det turbokok-forløb, som blev afsluttet i april. Skolen udbyder forløbet igen i det kommende efterår.

Samtidig udbyder skolen nu også tjeneruddannelsen som turbo-forløb og sonderer mulighederne for at brede turbo-konceptet ud til andre erhverv - fx inden for håndværksfagene, kontorområdet eller detailhandelen.

Turbo-forløbene gør det muligt for personer over 25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring at gennemføre erhvervsuddannelser på under et halvt år.

 

11 ud af 11 kokke anbefaler turbo-uddannelse

Campus Bornholm var hen over vinteren 2020-21 en af de første skoler i landet, der afviklede kokkeuddannelsen som turboforløb. Dengang var resultatet 11 nye faglærte kokke til de bornholmske spisesteder og hoteller – og over halvdelen afsluttede uddannelsen med udmærkelse.

Uddannelsen blev afviklet igen med start i efteråret 2021 og afslutning i april i år. Evaluering fra deltagerne taler sit tydelige sprog om, at skolen har ramt plet med hensyn til både tilberedningen og serveringen af uddannelsen:

  • 10 af de 11 deltagere giver højest mulige karakter for det generelle udbytte af uddannelsen, den 11. uddeler næsthøjeste karakter.
  • Samtlige 11 svarer, at de vil anbefale andre at tage uddannelsen på Campus Bornholm.

Det resultat er det ­– som Mattias Landberg-Krarup, uddannelsesleder for MAD-uddannelserne på Campus Bornholm formulerer det – meget svært at være utilfreds med.

”Vi har selv kunnet betragte, hvordan deltagerne har udviklet sig helt enormt - og det glæder os naturligvis, at det også er deres egen oplevelse”, siger han.

 

Topmotiverede deltagere

Almindeligvis varer kokke-uddannelsen flere år med vekslende skole- og praktikophold, men i kraft af at deltagerne på turbo-forløbet er voksne mennesker med masser af køkkenerfaring, kan det lade sig gøre at komprimere pensum uden at forringe uddannelsens kvalitet.

”Mange er naturligvis lidt nervøse, når de 24 uger på Campus Bornholm går i gang, fordi det er langt tid siden, de har gået i skole. Men de kommer sammen med ligesindede, så det er de fleste hurtigt ovre, og det er en fornøjelse – og en udfordring – at undervise dem, fordi de er så topmotiverede for at lære nyt og blive dygtigere”, siger Mattias Landberg.

Mattias Landberg-Krarup ser intet til hinder for, at fremtiden kommer til at byde på nye turbo-forløb på Campus Bornholm inden for andre erhverv.

”Vi har dokumenteret meget tydeligt, at konceptet med de intensive forløb for voksne med brancheerfaring er bæredygtigt. Så vi er naturligvis interesserede i at udbyde flere forløb, hvis der er deltagere nok til at oprette hold”, siger han.

Både kokke- og tjenerforløbet er tilrettelagt af 3F og HORESTA, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm.

> Læs mere om erhvervsuddannelse til voksne 

  • Mattias Landberg-krarup

    Uddannelsesleder
    MAD og EUD Business
    4191 9876

Fakta om turbouddannelserne

De kommende turbo-uddannelser til hhv. kok og tjener starter 24. oktober 2022.

Turbo-uddannelsen til tjener mangler endnu den sidste finish, men det ligger fast, at kommer til at strække sig over i alt 21 uger. 2 eller 3 af disse foregår på samarbejdsskolen ZBS i Slagelse, hvor deltagerne har mulighed for at bo på skolehjem.

Virksomheder, der har medarbejdere på en turbo-uddannelse, kan få lønrefusion og tilskud på op til 24.988 kr. om måneden, mens medarbejderen er på Campus Bornholm.

Campus Bornholm tilbyder at tage sig af alt det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding til uddannelserne.

Det er ligeledes Campus Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og kompetencer. På baggrund af dette foretages en realkompetencevurdering, der afgør, om medarbejderen er i målgruppen for forløbet.

> Læs mere om realkompetencevurdering

Ledige kan i samråd med jobcenteret søge ind på uddannelserne – enten på uddannelsesløftordningen eller på en jobplan. Det betyder, at de beholder dagpengene under hele uddannelsen.