• Mesterlære

Mesterlære er en praktisk adgangsvej til erhvervsuddannelserne. Mesterlæren erstatter helt eller delvist grundforløbet i uddannelsen.

Den grundlæggende praktiske oplæring foregår primært i virksomheden og kan vare i op til et år.

Uddannelsesaftale og skoleophold

Forløbet kræver, at der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven med fuld uddannelseslængde og med en prøvetid på 3 måneder.

Afsluttende praktisk prøve

Ved afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring kompetencevurderes eleven af skolen og virksomheden. Herefter kan eleven fortsætte i hovedforløbet.

Hovedforløb

For elever der påbegynder deres uddannelse via mesterlære, gennemføres undervisning og eksamen på samme måde som for de øvrige elever. Elever i mesterlære får således den samme uddannelse som de øvrige elever.

Økonomi

Eleven får elevløn under hele sit uddannelsesforløb. Hvis eleven skal på skole får virksomheden refunderet en del af lønnen. Transport til skolen dækkes af virksomheden og refunderes efter gældende regler.

  • Uddannelsesadministration for EUD

    5695 9700
  • Jeanet Hansen

    Studievejleder og oplæringskoordinator
    Skoleoplæringscenteret
    3065 0249