HF-enkeltfag

HF-enkeltfag er en studieforberedende gymnasial uddannelse for både unge og voksne. Uddannelsen giver alle muligheder for, at du kan kvalificere dig til både korte og mellemlange videregående uddannelser samt universitetsuddannelser.

HF-enkeltfag er fleksibelt tilrettelagt efter dine behov, og du kan i nogle tilfælde blive klar til din videregående uddannelse på to år med en såkaldt pakke til kvote 2 - læs mere nederst på denne side.

Ønsker du en hel HF-eksamen tager det som regel 2 til 3 år. Du kan også bruge længere tid, hvis det passer din livssituation bedre. 

For at være berettiget til SU skal du have mindst 23 timers undervisning om ugen -  hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du dog nøjes med 17 timer om ugen.


Kontakt 

Vores studievejledere har faste træffetider i lokale 3.106 på skolens 3. sal, hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig. 

Tilmelding til det kommende skoleår kan ske fra uge 21 på følgende tidspunkter: 


26. juni: 10.00 – 12.00

5. august: 10.00 – 12.00 

 

OPBYGNING OG SKEMA

Hvis du følger undervisningen på HF-enkeltfag, er du ikke tilknyttet en bestemt klasse, men bliver undervist i de forskellige fag sammen med forskellige elever.

På Campus Bornholm samarbejder alle de gymnasiale uddannelser, så undervisningen finder sted på hold med andre gymnasieelever.

Nogen gange må vi henvise til fjernundervisning i enkelte fag for at få dit timetal til at gå op.

I denne skemaoversigt kan du se, hvordan timerne er placeret i skoleåret 2024-2025 (med forbehold for ændringer). 

KRAV TIL HEL HF-EKSAMEN

Du bestemmer selv, hvor mange og hvilke fag du ønsker at beskæftige dig med hvert år. Vælger du at tage en hel HF-eksamen på denne måde, skal den bestå af følgende elementer:


Obligatoriske fag  

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Historie B
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Idræt C eller et kreativt fag (billedkunst C, mediefag C eller musik C)


En fagpakke

Du kan vælge mellem 3 fagpakker:

1. SAMFUND OG LOGIK: Matematik B og samfundsfag B

Fagpakken retter sig mod dig, der gerne vil arbejde med samfundsfaglige problemstillinger og er interesseret i business, finans og handel. Du kan fx læse videre til finansøkonom eller serviceøkonom, men også til folkeskolelærer, socialrådgiver eller en af de mange andre samfundsrettede uddannelser.

2. MENNESKET I SAMFUNDET: Samfundsfag B og psykologi C

Fagene i fagpakken giver mulighed for at blive klogere på samfund, natur og pædagogik. Hvis du drømmer om at blive pædagog,
eller på andre måder at arbejde med mennesker, kan pakken være den rigtige for dig. Din eksamen vil også kunne brugestil en
række uddannelser inden for natur- og kulturformidling, undervisning eller design.

3. KROP OG MENNESKE: Biologi B og psykologi C

Fagpakken lægger op til, at du vil arbejde med sundhedsuddannelser, kroppen eller med naturvidenskab. Måske vil du være sygeplejerske, fysioterapeut, fitnessinstruktør eller radiograf eller på anden måde arbejde med mennesker.


Valgfag

 • 3-5 øvrige valgfag, hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau 

Samlet se skal du have modul 1, 2 og 3. 

Øvrige 

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt

OPTAGELSE

Krav

For at blive optaget på HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse mindst et år inden optagelsen. Du bedes medbringe alle eksamensbeviser, også hvis du har taget eksamener på andre uddannelsessteder.

Hvis du ønsker at søge optagelse på HF-enkeltfag skal du komme i åbningstiden og få en samtale med vores vejledere som skriver dig ind på uddannelsen i perioden fra ca. 20. maj - 15. august. 

Studievejlederen afdækker sammen med dig, om du er fagligt rustet til at starte på uddannelsen, og sammensætter dit skema. Da vi er Danmarks mindste HF enkeltfagsafdeling, kan det forekomme, at du skal tage visse fag online. Alt dette afklarer vi sammen i forbindelse med din indskrivning på HF enkeltfag.

REALKOMPETENCEVURDERING

Hvis du i forbindelse med optagelse på HF-enkeltfag ønsker en realkompetencevurdering, skal du skriftligt anmode om det.

Ansøgningen skal begrundes i forhold til de faglige mål i faget - du skal skrive punkt for punkt, hvordan du mener, at du opfylder målene.

De faglige mål for fagene på HF-enkeltfag og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner.

Relevant materiale skal vedhæftes (kursusbeviser mv.).

På baggrund af din ansøgning vurderer vi, om vi kan give kompetencevurderingen, eller om vi vil indkalde dig til en test og samtale og vurdere efter det.

HF-EKSAMEN GIVER ADGANG TIL

En HF-eksamen vil som udgangspunkt give adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, hvis du opfylder de eventuelle specifikke adgangskrav til en uddannelse.

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du efter din eksamen supplere med en udvidet fagpakke. Vi tilbyder ikke den udvidede fagpakke på Campus Bornholm.

Se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser du har adgang til med en HF-eksamen (åbner i nyt vindue).

ØKONOMI

Alt efter hvor mange fag du har og din situation i øvrigt, kan der være forskellige økonomiske støttemuligheder.

Har du mindst 23 timers undervisning, kan du søge SU. Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 timer om ugen.  

Under punktet 'Opbygning og skema' ovenfor kan du ved at åbne linktet 'skemaoversigt' se, hvor mange timer de enkelte fag har.  

Du kan ikke få SU til HF-enkeltfag, hvis du i forvejen har en afsluttet gymnasial uddannelse.

Du kan søge støtte i form af SVU, hvis du følger mindst 3 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne.

Du kan søge om tilskud til deltagerbetalingen, hvis du modtager SVU. Læs mere om SVU

DELTAGERBETALING

Prisen for et fag afhænger af, hvilken af disse tre grupper du er i:

Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken gruppe 2 eller gruppe 3.

Normalprisen er pt. 550 kr. per fag for biologi, dansk, engelsk, fransk, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk.

Normalprisen er pt. 1.400 kr. per fag for billedkunst, filosofi, mediefag og musik.

Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister. 

Gruppe 2-kursister skal betale normalprisen + 750 kr. per fag.

Gruppe 3 er prisen for kursister, der allerede har en videregående uddannelse. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse.

Gruppe 3-kursister skal betale fra ca. 8.000 kr. til ca. 27.000 kr. pr. fag. 

Når du har bestået en hel HF-eksamen, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen, for de fag der står på dit eksamensbevis.

Når du har bestået alle fag i en pakke til kvote 2 på en mellemlang videregående uddannelse, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der er obligatoriske i fagpakken.

Du skal selv anmode om tilbagebetaling.

MULIGHEDER FOR SÆRLIG STØTTE

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse.

Kontakt studievejledningen for yderligere information.

Hvis du har brug for særlig støtte, opfordrer vi kraftigt til, at du kontakter os i god tid inden uddannelsesstart. Det er i alles interesse - ikke mindst din - at forberedelserne er i orden. Vi ved af bitter erfaring, at det kan have alvorlige konsekvenser at 'tage chancen og håbe på, at det går'. 

 

SELVSTUDERENDE

Du kan i særlige tilfælde aflægge prøve som selvstuderende.

Tilmelding sker ved henvendelse hos HF-enkeltfags studievejledning senest 8 uger før eksamensperioden.

Skolen er berettiget til at afvise ønsket, hvis du ikke kan dokumentere at kunne opfylde eksaminationsgrundlaget. Skolen har også ret til at henvise til en anden institution.

Du kan kun være selvstuderende i fag, der i forvejen afholdes prøver i.

> Læs mere i Almen eksamensbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

VIL DU VIDE MERE

bekendtgørelsen til HF-enkeltfag kan du læse om uddannelsens formål.

De faglige mål for fagene på HF-enkeltfag og fagenes indhold er beskrevet i såkaldte læreplaner.

Enkeltfagspakker til 3 bornholmske uddannelser

Vi tilbyder 3 enkeltfagspakker med nøjagtig de fag, du har brug for, hvis du planlægger at søge ind på uddannelserne til hhv. pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver.

Fælles for disse 3 uddannelser er, at du kan tage dem alle på Bornholm på hhv. Københavns Professionshøjskole (socialrådgiver og pædagog) og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (sygeplejerske).

1. Pædagogpakken - læs mere her

2. Socialrådgiverpakken - læs mere her

3. Sygeplejerskepakken - læs mere her

Desuden tilbyder vi Bioanalytikerpakken. Selve bioanalytikeruddannelsen kan du dog ikke tage på Bornholm.