Vi udbyder aktuelt disse studieretninger på STX

Sprog & kultur

Studieretningsfag:

 • Engelsk A
 • Spansk (beg.) A
 • Latin C

Særlige fag:

 • Biologi C
 • Naturgeografi C

Valgfag:

 • 2 valgfag på mindst B-niveau og 1 valgfag på C-niveau


Beskrivelse:

Sprog, kultur, historie og samfundsforhold er nøgleord for indholdet i studieretningen. Du bliver skarp til de to store sprog engelsk og spansk, mens undervisningen i latin øger din generelle forståelse for sprog. 

Målet er, at du bliver i stand til at arbejde med tekster - mundtligt såvel som skriftligt - på et højt niveau.

 

Sundhed

Studieretningsfag:

 • Biologi A
 • Kemi B
 • Idræt B

Valgfag:

 • Et valgfag på A-niveau og et valgfag på C-niveau

Beskrivelse:

Biologisk viden bygger på observationer og eksperimenter. Det præger tilrettelæggelsen af undervisningen, som bliver bygget op om biologiske problemstillinger for enkeltpersoner, grupper eller hele samfundet. Idræt B indgår som studieretningsfag både med teori, praktiske øvelser og fysisk udfoldelse.

Kemi B indgår som studieretningsfag med viden om molekylære og kemiske processer. Du får således et solidt fundament til de videregående uddannelser inden for life science.

Med de rette valgfag giver denne studieretning adgang til bl.a. alle sundhedsuddannelser.

 

Bioteknologi

Studieretningsfag:

 • Bioteknologi A
 • Matematik B
 • Fysik B

Valgfag:

 • 2 valgfag på mindst C-niveau

Beskrivelse:

I moderne naturvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Bioteknologi A tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Vi beskæftiger os med
naturvidenskabelige metoder, som bygger på observationer og eksperimenter.

Studieretningen giver adgang til så godt som alle naturvidenskabelige uddannelser.

 

Matematik og Natur

Studieretningsfag:

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi B

Særligt fag:

 • biologi B

Valgfag:

 • et valgfag på C-niveau og et valgfag på A-niveau

Beskrivelse:

Matematik og naturvidenskab danner fundamentet for vores videnssamfund og er en vigtig brik i mange videregående uddannelser.

I vores moderne samfund spiller forskning i klima, grøn energi, rumteknologi, fødevareproduktion, lægevidenskab mm. en stadig vigtigere rolle. For at forstå disse emner, og måske søge ind på et naturvidenskabeligt studie efter gymnasiet, er det nødvendigt at have kendskab til matematik, fysik, kemi og biologi.

På denne linje får du matematik i alle tre år i stedet for kun de to første år. Du får mulighed for at anvende matematik i praksis i de naturvidenskabelige fag. Linjen har bl.a. praktisk arbejde i laboratorierne.

Studieretningen giver adgang til så godt som alle uddannelser.

Global

Studieretningsfag:

 • Samfundsfag A
 • Engelsk A

Særlige fag:

 • Biologi C
 • Naturgeografi C

Valgfag:

 • To valgfag på mindst C-niveau

Beskrivelse:

Globaliseringen præger uddannelser, erhverv, fritiden og det politiske liv. Derfor opnår du en fordel, hvis du kan udtrykke dig præcist på engelsk - ikke blot om hverdagsliv og kulturelle forskelle, men også om økonomi og international politik inklusive matematiske og samfundsvidenskabelige modeller.

Ud over samfundsfag på højeste niveau får du her også engelsk på A-niveau. Det internationale perspektiv spiller en vigtig rolle i alle fag.

 

Musik

Studieretningsfag:

 • Musik A
 • Engelsk A

Særlige fag:

 • Biologi C
 • Naturgeografi C

Valgfag:

 • To valgfag på mindst C-niveau

Beskrivelse:

Vi arbejder med forskellige sproglige udtryk, som de ses om høres i musikken og i den engelske litteratur. Vi bruger sprog til at nærme os hinanden, og de er derfor vigtige for vores liv. Musik er måske en af de første måder, mennesker har kommunikeret på. Siden vi har lært at skrive lydene ned, så kan vi kommunikere i skrift; gennem noder, ord og matematiske formler. 

Musiklinjen har netop fokus på sammenhængen mellem musik, sprog og de naturvidenskabelige fag.