• Samarbejder og projekter

    Campus Bornholm deltager i en række projekter og samarbejder med lokale, nationale og internationale aktører.

Nedenfor finder du info om vores aktuelle projekter og samarbejder - klik for at folde ud. 

'Campusdysten'

Fonden for Entreprenørskab på Bornholm (FFE) har bevilget Campus Bornholm 270.000 kr. i støtte til et innovationsforløb for alle skolens ca. 400 førsteårselever. Campusdysten er et nyt og tværgående forløb over en måneds varighed, hvor eleverne arbejder i grupper om at skabe innovative løsninger på en Bornholmsk problematik, med forankring i den grønne omstilling og FN’s verdensmål.

> Læs mere her

'Boost Bornholm'

Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Bornholm, A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører. Formålet er at facilitere et generelt uddannelsesløft på Bornholm - bl.a. ved at skabe nem og hurtig adgang til uddannelse for både personer i job, ledige og virksomheder. 

> Læs mere

STEM på klimaløsninger på Bornholm

'STEM på klimaløsninger på Bornholm' er et omfattende tværfagligt undervisningsforløb udviklet og afprøvet på Campus Bornholm. 

> Læs mere og download kompendie her

Projekt 'Bedre Erhvervsuddannelser'

Fra april 2017 til og med december 2021 har den Europæiske Socialfond gjort det muligt for Campus Bornholm, at køre innovationsprojektet 'Bedre Erhvervsuddannelser'. Aktiviteterne i projektet skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fastholde flere i uddannelse og sikre at flere elever gennemfører den påbegyndte uddannelse.

> Læs mere om projektet her

FN's 17 verdensmål i fokus

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordenen.

> Læs mere her

Tidlig indsats ved EUD-opstart

Campus Bornholm har modtaget midler fra Region Hovedstaden i forbindelse med rammeprogrammet 'Fremtidens Faglærte'. 

Målet med vores projekt 'Tidlig indsats ved EUD-opstart' er øget gennemførelse på EUD-grundforløbene for derved at sikre en højere grad af gennemførelse af EUD-uddannelserne som sådan.

> Læs mere om projektet