Delvis nedlukning

Skolen er delvis lukket og flere eksamener er aflyst. Restriktionerne er forlænget til 7. februar. > Læs alle opslag om corona

FN's 17 verdensmål i fokus

Campus Bornholms fokus på verdensmålene betyder, at vi prioriterer, at de 17 mål - når det giver mening - bliver en integreret del af i undervisningen på alle uddannelser, og at vi konstant har en bæredygtig drift højt på dagsordnen . 

Vores arbejde er endnu i en tidlig fase. Men siden begyndelsen af dette skoleår har vi på mange planer arbejdet med at forme undervisningsforløb og øvrige tiltag på campus, som kan understøtte, at verdensmålene bliver til hverdagsmål.

Forlængelse af grøn vision  

Campus Bornholms indsats for verdensmålene ligger i naturlig forlængelse af vores grønne vision, der aktivt bakker op om den overordnede bornholmske vision - Bright Green Island - om at udvikle et samfund, der er CO2-neutralt og selvforsynende med vedvarende energi. Vi ønsker, at grøn tankegang og grøn adfærd er en integreret del af undervisningen og den generelle dannelsesproces på Campus Bornholm. 

Campusbygningen i Rønne, der blev taget i brug i 2018, er en fysisk markering af vores grønne vision. 

Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Læs mere her.

FN's 19 verdensmål sat op som grafik, med illustration og kort tekst til hvert af målene.

Fonden For Entreprenørskab

Campus Bornholm deltager aktivt i Fonden For Entreprenørskab, der har til formål at sikre, at flere elever på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

STEM på klimaløsninger på Bornholm

'STEM på klimaløsninger på Bornholm' er et omfattende tværfagligt undervisningsforløb udviklet og afprøvet på Campus Bornholm.

Samlet kompendie er nu tilgængeligt og kan downloades her (åbner som pdf). 

Projektet er udviklet og afprøvet i 2019 – 2020 af Campus Bornholm med 3 klasser på 1. år af det 2-årige HF-forløb. De tre klasser har hver modtaget undervisning i 54-58 moduler inden for fagene i den naturvidenskabelige faggruppe (fag kemi, biologi og geografi). Yderligere bidrog matematik med 5-6 moduler per klasse til at arbejde med kurver og grafer i forbindelse med forløbet.

I projektet har vi arbejdet med naturvidenskabelige metoder, hvor elevernes viden og begrebsforståelse udvikles i vekselvirkning mellem observationer, eksperimenter og konkrete cases med udgangspunkt i Bornholms ambitiøse klimastrategi og på den anden side fagenes teorier og modeller.

PDF: FORLØBET DÆKKER FØLGENDE KERNESTOF OG LÆRINGSMÅL 

Projektet er udført af geografilærer Lasse Harder Kirkegaard, biologilærerne Morten Birk Finne og Allan Gylling Olsen, matematiklærerne Christian Christiansen og John Sort-Olsen samt kemilærer og projektleder Gitte Goldschmidt.

Projektet modtog 100.000 kr. i støtte fra Teknologipagten. 

Silhuet af vindmølle på blå baggrund med teksten: STEM på klimaløsninger på Bornholm.