Bestyrelse og bestyrelsens arbejde

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". 

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever.

Referater 2022

> Referat fra møde 23. marts 2022

Referater 2021

> Referat fra møde 8. december 2021

> Referat fra møde 29. september 2021

> Referat fra møde 8. juni 2021

> Referat fra møde 24. marts 2021 

Referater 2020

> Referat fra møde 3. december 2020 

> Referat fra møde 24. september 2020

> Referat fra møde 18. juni 2020

> Referat fra møde 20. februar 2020

Læs mere om bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsens medlemmer

Forretningsorden

Strategiplan

Skolens strategiplan og tilhørende indsatsområder er udfærdiget af skolens bestyrelse og er det centrale værktøj, som skolens direktør skal styre skolen efter. Planen revideres hvert år på en bestyrelseskonference, der afholdes i foråret.

> Strategi 2021-2025

Årsrapporter

Vedtægt

Vedtægten er godkendt d. 25. august 2010 af Undervisningsministeriet, ændret 27. marts 2017 og offentliggjort 23. august 2017.

> Læs vedtægt for Campus Bornholm

Resultatmål

Resultatlønskontrakten følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner.

2022

> Resultatlønskontrakt for direktøren 2022

2021

> Resultatlønskontrakt for direktøren 2021

> Evalueret resultatlønskontrakt for direktøren 2021 

2020

> Evalueret resultatlønsmål for direktøren 2019-2020