Covid-19

Elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne fremvise gyldigt coronapas (kravet udfases 1. august) > Læs vores retningslinjer
  • Bestyrelse

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". 

> Se forretningsorden for Campus Bornholms bestyrelse 

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever.

> Se bestyrelsesmedlemmer

Referater 2021

> Referat fra møde 8. juni 2021

> Referat fra møde 24. marts 2021 

Referater 2020

> Referat fra møde 3. december 2020 

> Referat fra møde 24. september 2020

> Referat fra møde 18. juni 2020

> Referat fra møde 20. februar 2020