• Bestyrelse og bestyrelsens arbejde

Campus Bornholms bestyrelse: Jimmy Hjorth (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Erik G. Bjerregaard (elevrepræsentant), Finn Pedersen (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Mikael Benzon (kommunalbestyrelsen), næstformand Trine Ladekarl Nellemann (selvsupplering), Wilbert van der Meer (Rektorforeningen for Universiteterne), formand Charlotte Rønhof (selvsupplering), Claus Stamer (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening), Annegrete Juul (Københavns Professionshøjskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole), Claus M. Andersen (selvsupplering), Helle Lind (medarbejderrepræsentant), Peter Vesløv (Dansk Industri), Katrine Marie Chabert (elevrepræsentant) og Mikkel Toudal (medarbejderrepræsentant).

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde eller valgt blandt skolens ansatte og elever. 

Mødereferater 2023

Mødereferater 2022

Mødereferater 2021

Mødereferater 2020

Bestyrelsens medlemmer

Forretningsorden

Strategi

Skolens strategi og tilhørende indsatsområder er udfærdiget af skolens bestyrelse og er det centrale værktøj, som skolens direktør skal styre skolen efter. Planen revideres hvert år på en bestyrelses-konference, der afholdes i foråret.

> Strategi 2023-2027

Årsrapporter

Vedtægt

Resultatmål

Resultatlønskontrakten følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner.

2023

Resultatlønskontrakt for direktør 2023

2022

> Resultatlønskontrakt for direktøren 2022

2021

> Resultatlønskontrakt for direktøren 2021

> Evalueret resultatlønskontrakt for direktøren 2021 

2020

> Evalueret resultatlønsmål for direktøren 2019-2020

  • Pia Holm Hansen

    Direktionskonsulent
    Kvalitet, kommunikation og sekretariat
    6012 1854