Covid-19

Alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer er testet negative for Covid-19. Opdateret 9. april med afsnit om selvpodning > Læs vores retningslinjer
  • Bestyrelse

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse".

Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever.

> Bestyrelsesmedlemmer

Referater 2021

> Referat fra møde 24. marts 2021 

Referater 2020

> Referat fra møde 3. december 2020 

> Referat fra møde 24. september 2020

> Referat fra møde 18. juni 2020

> Referat fra møde 20. februar 2020