Bestyrelse og bestyrelsens arbejde

Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde eller valgt blandt skolens ansatte og elever. 

Mødereferater 2024

Mødereferater 2023

Mødereferater 2022

Mødereferater 2021

Mødereferater 2020

Bestyrelsens medlemmer

Forretningsorden

Strategi

Skolens strategi og tilhørende indsatsområder er udfærdiget af skolens bestyrelse og er det centrale værktøj, som skolens direktør skal styre skolen efter. Planen revideres hvert år på en bestyrelses-konference, der afholdes i foråret.

> Strategi 2024-2028

Årsrapporter

Vedtægt

Resultatmål

  • Pia Holm Hansen

    Direktionskonsulent
    Kvalitet, kommunikation og sekretariat
    6012 1854