Whistleblowerordning

Campus Bornholms har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S. Damkjær Lauritzen vil som ekstern administrator af ordningen modtage alle indberetninger og foretage en indledende vurdering af, om indberetningen falder indenfor ordningens formål.

Whistleblowerordningen er oprettet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, som trådte i kraft den 17. december 2021.

Vi gør opmærksom på, at whistleblowerordningen ikke må benyttes til at indberette falske anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt oplysninger, som du ikke har rimelig grund til at antage, er korrekte.


Hvad kan indberettes og hvem kan indberette

Skolens whistleblowerordning beskriver bl.a.:

  • hvem, der kan indberette
  • hvad, der kan indberettes
  • hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

> Læs Campus Bornholms whistleblowerordning her


Hvordan indberetter man

Du indberetter ved at gå ind på portalen via dette link og derefter følge instrukserne på siden.

Når du kommer ind på portalen, ligger der også en privatlivspolitik, som vi anbefaler, at du gør dig bekendt med.

Aktivitet

I overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere informerer skolen om den generelle aktivitet i vores whistleblowerordning. 

> Se opgørelse fra Damkjær Lauritzen for perioden 1. januar til 31. december 2023

> Se opgørelse fra Damkjær Lauritzen for perioden 17. december 2021 til 31. december 2022